Cig Eidion Cymru yn cynnig cyfle i dimau rygbi ieuenctid i ennill offer a sesiwn hyfforddi efo Phil John! Darllenwch fwy
Cig Oen Cymru'n hynod boblogaidd mewn bwyty newydd yn Llundain! Darllenwch fwy
Cigydd ifanc o ogledd Cymru yn teithio i UDA i asesu sgiliau arbenigol cigyddion America. Darllenwch fwy
Cynhyrchwyr yn cyfarfod i daclo'r fasnach ŵyn ysgafn Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Rhannu cyfrinachau cig ar daith i’r Unol Daleithiau

Mae un o gigyddion blaenllaw Cymru wedi dychwelyd o San Francisco ar ôl taith i ganfod ffeithiau am y diwydiant a fydd, mae’n gobeithio, yn arwain y ffordd at greu cynnyrch newydd, arloesol a chyffrous yng ngogledd Cymru.

Mwy…

Cigyddion a Countryfile yn Caru Cig Oen Cymru

Mae camerau teledu ac ymwelwyr enwog wedi bod yn ymgynnull ar gaeau fferm yn y gogledd dros y dyddiau diwethaf er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu.

Mwy…

‘Gall Cymru gystadlu â’r byd o ran safon’ meddai Cadeirydd HCC

Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn gallu cystadlu ag unrhyw un y byd ar sail safon.

Mwy…

Tafarndai Gastro gorau Cymru\'n cael eu cydnabod

Mae dwy dafarn boblogaidd yng Nghymru wedi cael eu cydnabod am eu bwyd gwych ac wedi’u cynnwys ar restr o 50 o Dafarndai Gastro Gorau’r wlad.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed