Ar 14eg Gorffennaf, lansiwyd y Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Diwydiant Cig Coch Cymru. Darllenwch fwy
Lansiwyd gwefan newydd ar gyfer cynhyrchwyr porc o Gymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru. Darllenwch fwy
A wnaethoch chi ymweld â Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn ystod 2013/14? Roedd yn llwyddiant ysgubol yn ôl adroddiad annibynnol. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Y Prif Weinidog yn canmol ‘allforion ffyniannus Cig Oen Cymru’

Mae’r Prif Weinidog David Cameron wedi canmol 'allforion ffyniannus Cig Oen Cymru' yn ystod ei ymweliad â Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…

Ysgolorion HCC ar daith i Awstralia a Seland Newydd

Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2015, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…

Cynhyrchwyr porc wedi'u dewis i hyrwyddo porc o'r radd flaenaf

Gall siopwyr sy'n chwilio am borc o ansawdd uchel a gynhyrchwyd yng Nghymru bellach ddod o hyd iddo trwy wefan newydd a lansiwyd yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…

Beirniadu archfarchnadoedd wrth i brisiau ŵyn gwympo

Cafodd rhai archfarchnadoedd cadwyn eu beirniadu ar ddiwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru am hyrwyddo cig o dramor ar adeg pan fo cyflenwad digonol o Gig Oen Cymru ar gael.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

30/07/2015 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – terfynol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2013
blue
2014
green
2015

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd