Y seren deledu Kate Humble fydd un o sêr cynhadledd HCC - 13 Tachwedd 2104 Darllenwch fwy
Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd rhan mewn prosiect ymchwill Darllenwch fwy
Ymunwch â Sioe Deithiol Cig Coch Cymru pan fydd 'Ar Grwydr' dros yr haf! Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Nawdd

HCC yn croesawu hwb gwerth £1 miliwn i ffermwyr defaid Cymru

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu'r newyddion y bydd yn rhedeg prosiect newydd gwerth bron £1 miliwn i helpu ffermwyr defaid i fanteisio ar dechnoleg newydd a gwneud mwy o elw.

Mwy…

Diwrnod Agored i hybu gwartheg Duon Cymreig

Cynhelir diwrnod agored i dynnu sylw at rinweddau gwartheg Duon Cymreig fel brid masnachol yn y Bala dros y Sul.

Mwy…

Gwibdaith Cig Oen Cymru i’r archfarchnadoedd

Bydd Cig Oen Cymru ar daith drwy'r DG yn ystod y pythefnos nesaf ac yn galw heibio i saith o archfarchnadoedd.

Mwy…

Hydref nodedig yn y gegin gyda Chig Oen Cymru

Yr hydref yw'r amser perffaith i fwynhau Cig Oen Cymru.Daw'r cig o ŵyn a fu'n pori drwy'r haf ar borfa fras mynyddoedd a dyffrynnoedd Cymru – dyna sy'n rhoi iddo ei freuder a'i flas unigryw.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Moch Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

18/09/2014 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2012
blue
2013
green
2014

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd