Darllenwch ddatganiad HCC ar bleidlais y Refferendwm Ewropeaidd Darllenwch fwy
O Gopenhagen i Fae Colwyn! Newyddiadurwyr bwyd o Ddenmarc yn profi’r gorau o gynnyrch Cymru Darllenwch fwy
Clwb Cigyddion HCC - Cigydd y Flwyddyn! Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Datganiad Hybu Cig Cymru (HCC) ar bleidlais y Refferendwm Ewropeaidd

Yn dilyn canlyniad y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), Dai Davies:

Mwy…

Annog ffermwyr cig eidion Cymru i ildio llai o giciau cosb a sgorio mwy o goliau

Tra bod tîm Cymru’n gwneud eu marc ar gaeau pêl-droed yn Ffrainc, mae ffermwyr cig eidion yng Nghymru’n cael eu cynghori ar ffyrdd i wella perfformiad eu buchesi.

Mwy…

Cigyddion yn cystadlu am le ar y brig! Ai chi fydd yn cael eich coroni’n Gigydd y Flwyddyn Clwb Cigyddion HCC?

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn lansio cystadleuaeth newydd sbon ar gyfer aelodau ei Glwb Cigyddion gyda gornest gig yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…

O Gopenhagen i Fae Colwyn! Newyddiadurwyr bwyd o Ddenmarc yn profi’r gorau o gynnyrch Cymru

Bu ffermwyr ar draws gogledd Cymru yn croesawu criw o newyddiaduron o Ddenmarc yn ddiweddar, fel rhan o daith i’r wasg a drefnwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC)

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed