I gofrestru ar gyfer digwyddiad Cam-YMLAEN 2016 cyntaf HCC yng Ngelli Aur, cysylltwch â ni ar 01970 625050 / info@hccmpw.org.uk Darllenwch fwy
Ymgyrchoedd marchnata haf a hydref HCC yn “llwyddiannus dros ben” yn ôl dadansoddiad annibynnol Darllenwch fwy
Dathlwch y Flwyddyn Tsieineaidd newydd â Chig Oen Cymru Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cynhyrchu mwy o Gig Coch yn y DU yn ystod 2015

Cynhyrchwyd 0.6 y cant yn fwy o gig eidion a 0.5 y cant yn fwy o gig defaid yn ystod 2015, yn ôl y dadansoddiad diweddaraf o’r farchnad gan Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…

Dathlwch y Flwyddyn Tsieineaidd newydd â Chig Oen Cymru

Er bod y rhan fwyaf ohonom eisoes wedi dathlu’r Flwyddyn Newydd, mae rheswm dros gael dathliadau pellach y mis hwn, ar ddechrau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ddydd Llun.

Mwy…

Beth am fynychu Cam-YMLAEN 2016 ac arbed cannoedd o bunnau mewn costau ŵyn cloff?

Ydych chi’n wynebu colled ariannol yn sgil camddefnydd o gyfarpar trimio carnau eich defaid?

Mwy…

Cam-YMLAEN 2016 - datblygiadau arloesol ymarferol i gynhyrchu'n broffidiol

Croeso i Cam-YMLAEN 2016 - cyfres newydd Hybu Cig Cymru o ddigwyddiadau ar lawr gwlad sydd â'r nod o rannu datblygiadau arloesol sy'n deillio o raglen ymchwil amaethyddol fwyaf blaenllaw Cymru a'u datblygu ymhellach, a hyrwyddo ffyrdd o fod yn effeithl

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed