CYNHADLEDD FLYNYDDOL HCC 2017 Darllenwch fwy
Cyfle i ffermwr o Gymru i ymuno â’r prif arbenigwyr ar ddefaidMae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd. Darllenwch fwy
Llyfr bach am ffeithiau o gig 2017 ar gael yma Darllenwch fwy
Allforion Cig Oen ar i fyny, ond Cadeirydd HCC yn rhybuddio am ddyfodol masnach Ewrop Darllenwch fwy
Deunydd marchnata newydd yn cyrraedd cigyddion ledled Cymru cyn Wythnos Caru Cig Oen Darllenwch fwy
Denmarc yn cyfri defaid Cymru Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Ar râs i Silverstone i Hyrwyddo Cig Oen Cymru

Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn rasio draw i drac Silverstone yn ddiweddar er mwyn rhoi Cig Oen Cymru ar y brig o ran ennill cyfleon i gynyddu busnes o fewn sector cyfanwerthu ac arlwyo Prydain, sydd werth £30 biliwn y flwyddyn.

Mwy…

Rhaglen deledu newydd yn dwyn sylw at apêl rhyngwladol Cig Oen Cymru PGI

Mae Michael Whitehall, cyn asiant i’r sêr a thad i’r comedïwr Jack Whitehall, yn hoff iawn o Gig Oen Cymru.

Mwy…

HCC yn derbyn hwb ariannol sylweddol i ddatblygu allforion

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, y bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn derbyn £1.5 miliwn i ganolbwyntio ar allforion.

Mwy…

Ymgyrch ‘Canfod Porc Lleol’ Porc.Cymru yn cydweithio ag Ysgol Goginio Angela Gray

Er mwyn dathlu cynnyrch lleol arbennig, mae Porc.Cymru yn rhoi’r cyfle i chi ennill dosbarth meistr porc gyda’r ysgrifennydd bwyd a’r cogydd enwog, Angela Gray.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed