Ymddangosodd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar gyfres deledu boblogaidd S4C, Cariad@Iaith! Darllenwch fwy
Cwblhewch arolwg byr am eich profiadau o brynu a defnyddio moddion lladd llyngyr. Fe ddefnyddir y canlyniadau ar gyfer prosiect ymchwil. Darllenwch fwy
A wnaethoch chi ymweld â Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn ystod 2013/14? Roedd yn llwyddiant ysgubol yn ôl adroddiad annibynnol. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Myfyrwyr yn cael blas ar Gymru a'i chig coch

Bu disgyblion chweched dosbarth ysgol uwchradd yn ne Cymru yn bresennol mewn gweithdy i gyfarwyddo eu dealltwriaeth o'r modd y mae Cymru'n cael ei phortreadu i gynulleidfa ryngwladol.

Mwy…

Cwymp mewn prisiau cig oen yn sbarduno camau gweithredu gan HCC

Mae'r cwymp mewn prisiau cig oen yn destun pryder mawr i ffermwyr ledled Cymru sy'n cael rhwng £25 a £30 y pen yn llai nag yr oeddent y llynedd.

Mwy…

Sioe ffordd HCC yn llwyddiant ysgubol yn ôl adroddiad annibynnol

Mae prosiect dwy flynedd yn cysylltu twristiaeth â bwyta’n iach a chynhyrchu bwyd yn lleol yng Nghymru wedi bod yn llwyddiannus, yn ôl adroddiad annibynnol.

Mwy…

Cariad at iaith, Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Bydd wyth o enwogion yn profi blas o'r Gymraeg, Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn ystod sioe deledu realiti S4C sy'n dychwelyd i'n sgriniau yr wythnos nesaf.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

03/07/2015 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2013
blue
2014
green
2015

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd