Y Cyrff Ardoll yn Cyhoeddi Rhaglen gwerth £2 filiwn o Weithgareddau Ar y Cyd Darllenwch fwy
Cig Eidion Cymru PGI yn chwilio am Dirmon y Flwyddyn Darllenwch fwy
Cyfarfodydd i Archwilio Effeithiau Brexit ar Amaeth Darllenwch fwy
HCC yn penodi Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Brydeinig i hybu cig coch Cymru yn y farchnad gartref Darllenwch fwy
Training courses are available to sheep and beef farmers across Wales, so producers can rear stock to the highest standards, meet consumer needs and ensure cost efficiency. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Ffigurau Newydd yn Dangos Allforion Cig Oen ar i Fyny

Ystadegau’n Pwysleisio Pwysigrwydd Masnachu Di-doll yn Ewrop

Mwy…

Eleri’n ymuno â thîm HCC i helpu datblygu cadwyni cyflenwi cig coch

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi cryfhau ei adran Datblygu’r Diwydiant gyda phenodiad Dr. Eleri Price fel Swyddog Gweithredol Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi.

Mwy…

Ffermwyr yn trafod arferion da ar gyfer adeg ŵyna

Daeth ffermwyr, myfyrwyr, milfeddygon ac arbenigwyr glaswellt ynghyd yn Aberystwyth y mis yma am drafodaeth fanwl ar sut i wneud y mwya o ŵyna.

Mwy…

Y Cyrff Ardoll yn Cyhoeddi Rhaglen gwerth £2 filiwn o Weithgareddau Ar y Cyd

Mae’r cyrff ardoll cig coch yng Nghymru, Lloegr a’r Alban wedi cyhoeddi rhaglen bwysig o weithgareddau ar y cyd trwy gyfrwng cronfa wedi ei chlustnodi sy’n cynnwys £2 filiwn o ardollau cig coch AHDB.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed