Dyfodol brandiau bwyd Gwarchodedig ar ol Brexit yn bwnc llosg Darllenwch fwy
HCC yn lansio Gweledigaeth 2025: Prosbectws ar gyfer Diwydiant Proffidiol a Chynaliadwy Darllenwch fwy
Ysgoloriaeth HCC 2018 yn awr ar agor Darllenwch fwy
Cyngor newydd ar sut i fynd ir afael a llyngyr Darllenwch fwy
Canolbwyntio ar gynhyrchu porthlant yn effeithlon mewn digwyddiad tir glas Darllenwch fwy
Myfyrwyr o'r Eidal yn darganfod gwir flas Cymru Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Ffermwr ifanc o Sir Drefaldwyn yn annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth cig coch

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer ysgoloriaeth teithio Hybu Cig Cymru (HCC), ac mae ffermwr ifanc o Sir Drefaldwyn wedi bod yn annog eraill i fanteisio ar y cyfle i ddysgu o’r arferion gorau o bob cwr o’r byd.

Mwy…

Cyngor newydd ar sut i fynd i’r afael â llyngyr

Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi llyfryn newydd

Mwy…

Gweledigaeth 2025: Prosbectws ar gyfer Diwydiant Proffidiol a Chynaliadwy

Dadlennwyd prosbectws dewr a hyderus ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…

Dyfodol Brandiau Bwyd Gwarchodedig ar ôl Brexit yn bwnc llosg

Cig Oen a Chig Eidion Cymru ymysg cynrychiolwyr o fwydydd gwerth £4.8 biliwn o allforion mewn digwyddiad yn San Steffan

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed