Sut fyddwch chi’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni? Darllenwch fwy
Rydym yn edrych ymlaen at hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru dros y ffin yn IFE, Llundain 22-25 Mawrth Darllenwch fwy
Aeth HCC yn ôl i’r ysgol yn ystod Ionawr i gynnal cyrsiau hyfforddi ar gyfer athrawon a’u disgyblion ar sut i ddefnyddio a choginio cig coch. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Sut i ddewis y mochyn perffaith

Gwahoddir ffermwyr moch i gael hyfforddiant ar sut i ddewis carcasau mewn cyrsiau wedi’u trefnu gan Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…

Cyfle newydd i gigyddion uchelgeisiol

Cynhelir cystadleuaeth gigyddiaeth am y tro cyntaf mewn digwyddiad pwysig lle bydd pobl yn arddangos amrediad eang o sgiliau gwahanol wrth gystadlu yn erbyn ei gilydd.

Mwy…

Dathlu Dydd G?yl Dewi â Chig Oen Cymru

Dydd cyntaf mis Mawrth yw’r diwrnod sy’n llenwi calon pob person Cymreig â balchder wrth i’r genedl ddathlu Dydd G?yl Dewi.

Mwy…

Canlyniadau diddorol wrth chwilio am rywbeth i gymryd lle soia

Mae astudiaeth ddiweddar i geisio darganfod ffynonellau protein cynaliadwy yn lle soia wedi cynhyrchu canlyniadau diddorol.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

02/03/2015 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2013
blue
2014
green
2015

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd