Cadeirydd HCC yn amlinellu cynllun cig coch ôl-Frexit Darllenwch fwy
Canmoliaeth i Gadeirydd HCC wrth iddo gyhoeddi ei ymddeoliad Darllenwch fwy
HCC yn croesawu hwb gan archfarchnad i Gig Oen Cymru Darllenwch fwy
Hwb hydrefol i allforio cynnyrch Cymru ym Mharis Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Arddangos Llwyddiant Olympaidd yn y Ffair Aeaf

Wythnos diwethaf, tarodd cogyddion iau gorau ymweliad arbennig â stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Ffair Aeaf.

Mwy…

Dafydd a Tanny’n profi llwyddiant o’r fferm i’r fforc

Roedd dathlu dwbwl yn y Sioe Aeaf yn Llanelwedd yr wythnos hon, wrth i ffermwr o Sir Gaerfyrddin gipio un o’r brif wobrau tra fod perchennog bwyty ym Mhenarth wedi prynu’r carcas oen buddugol am y bumed flwyddyn o’r bron.

Mwy…

Mae dibyniaeth fawr ar farchnad Ewrop yn gwneud bargen Brexit di-doll yn “hanfodol” i gig coch – Cadeirydd HCC

Bydd trafodaethau masnach ôl-Frexit yn hollbwysig i ddyfodol y diwydiant cig coch yng Nghymru n

Mwy…

Cynhadledd athrawon yn trafod her maeth yn yr arddegau

Mae perswadio pobl yn eu harddegau i fwyta diet cytbwys a’u haddysgu am ble y daw eu bwyd yn her fawr i’n cymdeithas. Dyna oedd themâu allweddol cynhadledd o athrawon o bob rhan o Gymru a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn, 19 Tachwedd.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed