Mae pawb sy'n ymwneud â'r diwydiant cig coch yng Nghymru yn cael gwahoddiad i roi barn am wefan gorfforaethol Hybu Cig Cymru (HCC). Darllenwch fwy
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaeth HCC 2014! Darllenwch fwy
Mae HCC yn cydweithio â’r holl bartneriaid yn y gadwyn gyflenwi er mwyn estyn oes silff Cig Oen Cymru PG Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda pob sector o'r diwydiant cig cochyng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd, i ddatblygu'r diwydiant ac i ddatblygu marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru, Chig Eidion Cymru a porc o Gymru.

Nawdd

Cymru yn wynebu risg uchel o Nematodirws

Mae rhybudd coch wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer ffermwyr defaid Cymru gan fod y risg o Nematodirws yn uchel iawn, yn ôl y grŵp a arweinir gan y diwydiant sef SCOPS (Rheolaeth Gynaliadwy ar Barasitiaid mewn Defaid).

Mwy…

Hybu Cig Cymru yn chwilio am ysgolorion

Ydych chi’n gweithio yn niwydiant cig coch Cymru? Ydych chi’n awyddus i wella elfennau o’ch busnes? Ydych chi’n ysu am deithio i wlad dramor? Os ydych chi, beth am roi cynnig ar Ysgoloriaeth Da Byw Hybu Cig Cymru!

Mwy…

Ryseitiau newydd at eich dant!

Mae’n dymor newydd, sy’n golygu ryseitiau newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC), a’r rheini’n cynnwys dim ond y gorau o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Mwy…

Ŵyn Cymru yn bodloni gofynion y farchnad

Yn ôl ffigurau newydd a gasglwyd ar gyfer Hybu Cig Cymru, roedd mwy o ŵyn yn bodloni gofynion y farchnad yn y diwydiant defaid yng Nghymru yn ystod 2013.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Moch Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

18/04/2014 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2012
blue
2013
green
2014

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd