Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer un o’r digwyddiadau, cliciwch yma: Darllenwch fwy
Anfonwch eich sylwadau ar y ddogfen ymgynghorol atom cyn 1 Mai 2015 Darllenwch fwy
Cadwch olwg ar y rhagolygon rhanbarthol ar gyfer Nematodirus. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Yn eisiau – unigolion chwilfrydig ar gyfer antur cig coch

Mae yna chwilio ledled Cymru am unigolion sydd yn teimlo’n angerddol ynglŷn â chig coch, yn chwilio am antur ac yn awyddus i ganfod mwy.

Mwy…

Y sefyllfa ynglŷn ag ymwrthedd i foddion lladd llyngyr

Trefnwyd cyfres o gyfarfodydd i drafod canfyddiadau newydd pwysig ynghylch lefelau ymwrthedd gwrthlyngyrol ar ffermydd yng Nghymru.

Mwy…

Rhybudd ambr ar gyfer Nematodirus yng Nghymru

Er bod Cymru wedi mwynhau’r tywydd da dros wyliau’r Pasg, gallai’r newid sydyn yn y tymheredd achosi problemau i gynhyrchwyr cig oen.

Mwy…

HCC yn cefnogi’r ymgyrch i atal PEDv rhag lledaenu mewn moch

Mae cynhyrchwyr porc yng Nghymru yn cael eu hannog i fynychu cyfarfod i’r diwydiant er mwyn dysgu mwy am glefyd a allai gael effaith ddifrifol ar genfeintiau moch yn Ewrop.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

27/04/2015 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – terfynol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2013
blue
2014
green
2015

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd