Hybu Cig Oen Cymru o ddifri mewn Gŵyl Gomedi Darllenwch fwy
Ysgoloriaeth 2016 HCC Ar Agor Nawr Darllenwch fwy
Beth yw eich barn ar ein cyhoeddiad blynyddol ‘Bwletin’? Cwblhewch ein holiadur byr yma Darllenwch fwy
Cogyddion o Hong Kong yn dysgu sut mae Cig Oen Cymru'n cael ei gynhyrchu a'i goginio. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Hybu Cig Oen Cymru o ddifri mewn Gŵyl Gomedi

Ydych chi wedi clywed yr un am gig oen gorau’r byd a chomedïwr enwog? Wel, gallwch fentro na fydd yn gadael blas drwg yn eich ceg – oherwydd dros y Sul sy’n dod bydd Cig Oen Cymru PGI yn ymuno â rhai o’r comedïwyr gorau yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth.

Mwy…

Chwilio am gyfleoedd i allforio yn ystod taith fasnach i Sweden

Bydd tîm arbenigol o’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn mynychu un o ffeiriau masnach bwyd a lletygarwch fwyaf Gogledd Ewrop yr wythnos nesaf i ledaenu'r neges am ragoriaethau Cig Oen Cymru PGI, a cheisio rhoi hwb i allforion i Sgandinafia.

Mwy…

HCC yn ysbrydoli arbenigwyr bwyd o’r Dwyrain Pell

Daeth nifer o arbenigwyr bwyd o Hong Kong a Macau i Gymru, ar wahoddiad HCC, er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu ar y fferm ac yna’i brosesu a’i baratoi ar gyfer y bwrdd bwyd.

Mwy…

Effeithiau enbyd yn arwain at lai o allforio cig oen y DU

Mae nifer o ffactorau yn cynnwys pŵer prynu isel defnyddwyr, cyfraddau newid, mewnforion rhad a gormod o gyflenwad wedi gorfodi gostyngiad o bron i chwarter mewn allforion cig oen y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, meddai rhifyn o Fwletin y Farchnad.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed