Beth am ddathlu Wythnos Genedlaethol y Barbeciw 25-31 Mai gyda rysait Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru? Darllenwch fwy
Mwy o wybodaeth ar sut i ymgeisio yma Darllenwch fwy
Cadwch olwg ar y rhagolygon rhanbarthol ar gyfer Nematodirus. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cystadleuaeth chwilboeth i ennill teitl brenhinoedd cyri Cymru

Yn fuan iawn cawn wybod pwy yw tŷ bwyta cyri gorau - a chogydd cyri gorau - Cymru.

Mwy…

Ymgyrch Cig Oen Cymru yn cystadlu am wobr arbennig

Yn ddiweddar, llwyddodd ymgyrch farchnata i hyrwyddo Cig Oen Cymru i gyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol mewn seremoni wobrwyo nodedig a gynhaliwyd yn Llundain, a oedd yn cynnwys rhai o'r brandiau mwyaf yn y wlad.

Mwy…

Niferoedd y defaid yn codi wrth i\'r prisiau ostwng

Gwelwyd cynnydd cyson yn niferoedd y defaid a'r ŵyn yn y DU yn ystod 2014, gan awgrymu bod y ddiadell genedlaethol yn iach ac yn gryf.

Mwy…

Dadorchuddio mathau newydd o laswellt a meillion

Mae’r llawlyfr Rhestrau Glaswellt a Meillion Cymeradwy 2015/16 (Recommended Grass and Clover Lists), sydd newydd ei gyhoeddi, yn cynnwys un ar ddeg o fathau newydd o laswellt a meillion.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

22/05/2015 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2013
blue
2014
green
2015

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd