Llyfryn newydd 2014 Darllenwch fwy
Ymunwch â Sioe Deithiol Cig Coch Cymru pan fydd 'Ar Grwydr' dros yr haf! Darllenwch fwy
Mae HCC yn cydweithio â’r holl bartneriaid yn y gadwyn gyflenwi er mwyn estyn oes silff Cig Oen Cymru PG Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd, i ddatblygu'r diwydiant ac i ddatblygu marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Nawdd

Cig Coch Cymru yn mynd tua\'r de ar gyfer golff

Bydd Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn teithio i'r de yr wythnos nesaf ar gyfer twrnamaint golff pwysig cyntaf y flwyddyn yng Nghymru.

Mwy…

Nigel Owens a CFfI Cymru ar stondin HCC yn y Sioe Fawr

Mae aelodau mudiad y ffermwyr ifanc (CFfI) yn enwog am allu troi eu llaw at wneud unrhyw beth - o farnu stoc ac actio i drefnu blodau a siarad yn gyhoeddus.

Mwy…

Mwy o gyflenwad yn cyfrannu at ostyngiad ym mhrisiau ŵyn

Mae'r gostyngiad ym mhrisiau ŵyn a gafwyd yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi digwydd am fod mwy o ŵyn yn dod ar y farchnad ac am fod Sterling mor gryf mewn cymhariaeth â'r Ewro, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…

Cyfle i ddweud eich dweud am gyflwr y diwydiant cig eidion

Bydd ffermwyr sy'n dymuno trafod adroddiad interim am y problemau sy'n wynebu'r diwydiant cig eidion yn cael cyfle i wneud hynny yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Moch Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

22/07/2014 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2012
blue
2013
green
2014

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd