Llyfr bach am ffeithiau o gig 2017 ar gael yma Darllenwch fwy
Allforion Cig Oen ar i fyny, ond Cadeirydd HCC yn rhybuddio am ddyfodol masnach Ewrop Darllenwch fwy
Deunydd marchnata newydd yn cyrraedd cigyddion ledled Cymru cyn Wythnos Caru Cig Oen Darllenwch fwy
Denmarc yn cyfri defaid Cymru Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cyfle i ffermwr o Gymru i ymuno â’r prif arbenigwyr ar ddefaidMae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

Mwy…

HCC yn penodi Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Chydberthynas

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi John Richards yn bennaeth newydd ei dîm Datblygu'r Diwydiant.

Mwy…

Camera Cig Oen yn denu cigyddion Danaidd i Gymru

Yn ystod yr haf, lansiwyd y Camera Cig Oen – yr ymgyrch hynod boblogaidd yn Nenmarc lle gosodwyd dau gamera modern gan Hybu Cig Cymru (HCC) ar ffermydd yng ngogledd a chanolbarth Cymru er mwyn dangos i gwsmeriaid yn Nenmarc y safon uchel o les anifeiliaid

Mwy…

Sêr o’r byd bwyd yn dangos eu cariad tuag at Gig Oen Cymru

Mae rhai o brif gogyddion y DU wedi bod yn hyrwyddo toriadau Cig Oen Cymru nad ydynt yn cael eu coginio’n aml mewn digwyddiadau a gwyliau uchel eu proffil ledled y wlad i nodi 'Wythnos Caru Cig Oen'.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed