HCC yn croesawu hwb gan archfarchnad i Gig Oen Cymru Darllenwch fwy
Digwyddiad HCC yn profi gwerth gwelliannau geneteg i fusnesau ffermio Darllenwch fwy
Bydd themâu a materion allweddol sy’n effeithio ar y diwydiant yng Nghymru yn cael eu trin a’u trafod mewn cyd-destun gwleidyddol, y DU a’r byd yn ystod cynhadledd HCC eleni. Darllenwch fwy
Cigyddion o Ddenmarc yn ymweld a ffermwyr yn Sir Gar Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cau\'r bwlch rhwng prisiau’r fferm a manwerth yn ystod Haf ’16

Roedd ffermwyr yn derbyn cyfran fwy o’r pris manwerth am gig eidion a chig oen yn Awst 2016 nag yn ystod yr un cyfnod yn y ddwy flynedd flaenorol.

Mwy…

Olympiaid Bwyd yn anelu am aur gyda Chig Eidion Cymru

Ambell wythnos yn unig ar ôl i athletwyr Cymru ddychwelyd adre o’r gemau yn Rio gyda llwyth o fedalau, bydd rhai o’n cogyddion coeth yn teithio i Erfurt yn yr Almaen ar gyfer yr Olympics Bwyd, a gynhelir rhwng 22-25 Hydref.

Mwy…

Myrddin a Misha ym Milan yn helpu i hyrwyddo Cig Oen Cymru

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ceisio cynyddu allforion o Gig Oen Cymru i’r Eidal drwy gysylltu cynhyrchwyr Cymru gyda chogyddion rhyngwladol a chwsmeriaid.

Mwy…

HCC yn croesawu hwb gan archfarchnad i Gig Oen Cymru

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi croesawu’r cyhoeddiad mai’r manwerthwr Aldi yw’r diweddaraf o blith manwerthwyr bwydydd ffres yn y DU i stocio Cig Oen Cymru premiwm yr wythnos hon.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed