Llyfryn newydd 2014 Darllenwch fwy
Ymunwch â Sioe Deithiol Cig Coch Cymru pan fydd 'Ar Grwydr' dros yr haf! Darllenwch fwy
Mae HCC yn cydweithio â’r holl bartneriaid yn y gadwyn gyflenwi er mwyn estyn oes silff Cig Oen Cymru PG Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd, i ddatblygu'r diwydiant ac i ddatblygu marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Nawdd

Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC 2014

Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) heddiw enwau enillwyr Ysgoloriaeth Da Byw HCC, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…

Y seren deledu Kate Humble fydd un o sêr cynhadledd HCC

Y gyflwynwraig deledu, awdur a ffermwr o Gymru, Kate Humble, fydd y siaradwraig wadd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru yn Llanelli. Gwnaed y cyhoeddiad heddiw yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…

Ymgais i hybu'r galw am gig coch Cymru yn yr Iseldiroedd

Mae yna chwilio ar hyn o bryd am asiant Ewropeaidd fel bod modd manteisio ar y galw cynyddol am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Mwy…

Prosiect newydd gan HCC i hybu busnesau fferm

Helpu ffermwyr i wneud y defnydd gorau o'u busnesau a chael gwell elw yw amcan dau brosiect newydd a gyhoeddwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Moch Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

29/07/2014 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2012
blue
2013
green
2014

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd