HCC’n Hyrwyddo Addysg Amaeth yn Sir Benfro Darllenwch fwy
Aelodau Seneddol yn archwilio effaith cytundebau masnach posib gydag Awstralia a Seland Newydd ar amaeth yng Nghymru Darllenwch fwy
Dyfodol brandiau bwyd Gwarchodedig ar ol Brexit yn bwnc llosg Darllenwch fwy
Cyngor newydd ar sut i fynd ir afael a llyngyr Darllenwch fwy
Canolbwyntio ar gynhyrchu porthlant yn effeithlon mewn digwyddiad tir glas Darllenwch fwy
Myfyrwyr o'r Eidal yn darganfod gwir flas Cymru Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

HCC’n Hyrwyddo Addysg Amaeth yn Sir Benfro

Bu Hybu Cig Cymru (HCC) ar waith yn ddiweddar yn hyrwyddo gwybodaeth ymhlith y cyhoedd o olrheinedd bwyd a deiet iach trwy gydweithio â’r fenter Dydd Sul Fferm Agored.

Mwy…

Oes gennych chwilfrydedd ac uchelgais? Peidiwch a gadael i’r cwch i hwylio!

Os y’ch chi’n ffermwr, yn gigydd neu’n gogydd sy’n awchu am wybodaeth newydd, yna peidiwch a cholli’r cwch – neu’r awyren!

Mwy…

HCC yn lansio ryseitiau newydd i demptio cwsmeriaid i flasu porc o Gymru

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio taflenni a phosteri newydd er mwyn arddangos safon a hyblygrwydd y porc sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

Mwy…

Aelodau Seneddol yn archwilio effaith cytundebau masnach posib gydag Awstralia a Seland Newydd ar amaeth yng Nghymru

Teithiodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC) Kevin Roberts i San Steffan heddiw i gymryd rhan mewn sesiwn Pwyllgor Dethol i gasglu tystiolaeth ar effaith unrhyw gytundebau masnach rhwng Prydain ac Awstralia a Seland Newydd.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed