Byddwch yn rhan o Wythnos Brecwast Ffermdy gan gefnogi cynhyrchwyr lleol, 25-31 Ionawr 2015. Darllenwch fwy
Aeth HCC yn ôl i’r ysgol yn ystod Ionawr i gynnal cyrsiau hyfforddi ar gyfer athrawon a’u disgyblion ar sut i ddefnyddio a choginio cig coch. Darllenwch fwy
Cyhoeddwyd adroddiad i gyflwr y sector cig eidion yng Nghymru ar 27/11/14 Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cynhyrchu mwy o gig yn 2014

Cynhyrchwyd mwy o gig defaid, cig eidion a chig moch yn ystod 2014, yn ôl yr ystadegau diweddaraf gan Defra.

Mwy…

Canllawiau cyfredol yngl?n â maeth defaid

Cafodd arweiniad i ffermwyr defaid ynghylch arferion bwydo sydd wedi hen ennill eu plwyf ei ddiweddaru a'i ailargraffu - mewn pryd ar gyfer y tymor wyna eleni.

Mwy…

HCC yn mynd ati i ysbrydoli athrawon a’u myfyrwyr

Cafodd y byrddau eu troi'r mis hwn wrth i asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru ymweld ag ystafelloedd dosbarth i addysgu myfyrwyr – a’u hathrawon yn ogystal.

Mwy…

Taith fasnach i Norwy yn addawol

Bu’r trafodaethau a gafwyd yn ystod taith fasnach ddiweddar i Norwy yn gadarnhaol iawn ac o blaid cynyddu allforion Cig Oen Cymru i’r wlad.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Moch Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

28/01/2015 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2013
blue
2014
green
2015

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd