Gwyliwch ein fideo o Anuga, sef ffair fwyd fwyaf y byd a gynhaliwyd yn Cologne, yr Almaen yn ddiweddar. Darllenwch fwy
Dewch i'n gweld yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni! Darllenwch fwy
Mae HCC eisiau mewnbwn y diwydiant ar ymestyn oes silff Cig Oen Cymru. I lenwi’r holiadur, cliciwch yma. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Digwyddiadau blasus ar stondin HCC yn y Ffair Aeaf

Bydd rhai o’r pen-cogyddion gorau yn arddangos eu sgiliau ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf.

Mwy…

Cigydd o Gaerdydd yn ennill sawl gwobr Smithfield

Mae Martin Player o Gaerdydd, aelod o Glwb Cigyddion HCC, wedi ennill dwy wobr wedi’u noddi gan HCC, sef y Cynnyrch Cig Oen Cymru Gorau a’r Cynnyrch Cig Eidion Cymru Gorau yng Ngwobrau Smithfield y Q Guild.

Mwy…

Rhaid gweithio fel tîm ond mae tegwch yn hollbwysig - Cadeirydd HCC

Mae Hybu Cig Cymru yn ymwneud â gweithio fel tîm, ond er mwyn iddo lwyddo rhaid i bawb yn y tîm chwarae eu rhan i'r eithaf ac roedd yn hanfodol bod archfarchnadoedd yn chwarae rhan lawn wrth werthu a hyrwyddo cynhyrchion brand Cig Oen Cymru PGI - Cadeiryd

Mwy…

Cynhadledd HCC yn clywed bod y farchnad fyd-eang yn allweddol i fusnesau fferm proffidiol

Roedd grymoedd byd-eang na ellir eu rheoli wedi golygu bod prisiau cig oen wedi codi a disgyn yn ofnadwy drwy gydol 2015 - Prys Morgan

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd