Denmarc yn cyfri defaid Cymru Darllenwch fwy
Pen-cogyddion i gynnig ysbrydoliaeth newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion Darllenwch fwy
Galw ar drigolion Sweden i ganolbwyntio ar goginio! Darllenwch fwy
Awydd herio cigydd cryfaf Cymru? Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cadeirydd newydd HCC yn edrych ymlaen at yr her

Yn dilyn ei benodiad fel cadeirydd parhaol HCC, trwy broses benodi dan ofal Llywodraeth Cymru, mae Kevin Roberts wedi amlinellu rôl hanfodol y bwrdd ardoll cig coch.

Mwy…

Archfarchnad yn rhoi hwb mawr i Gig Oen Cymru

Ar drothwy’r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop, mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

Mwy…

Marchnadoedd newydd yn golygu bod anghenion defnyddwyr yn bwysicach nag erioed i ffermwyr

Mae newidiadau mewn patrymau masnach byd eang ar ôl Brexit, yn ogystal â datblygiadau mewn chwaeth cwsmeriaid domestig, yn golygu y bydd cynhyrchu cig ar gyfer defnyddwyr yn bwysicach nag erioed, yn ôl y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…

Gwledd o gynnyrch cig arloesol i ymwelwyr y Sioe Frenhinol

Bydd ymwelwyr i stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Sioe Frenhinol eleni yn cael cip olwg ar rai o gynhyrchion cig coch diweddaraf y farchnad.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed