Ymgyrch newydd Cig Eidion Cymru PGI wedi'i harwain gan Dan Lydiate yn gofyn 'are you beef body ready?' Darllenwch fwy
HCC yn dathlu busnes newydd i Gig Oen Cymru yng Nghanada Darllenwch fwy
Training courses are available to sheep and beef farmers across Wales, so producers can rear stock to the highest standards, meet consumer needs and ensure cost efficiency. Darllenwch fwy
Galwad am farn ffermwyr ar ddosbarthiadau pwysau ŵyn Darllenwch fwy
Llyfr bach am ffeithiau o gig 2017 ar gael yma Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cynulleidfa’r Ffair Aeaf yn Cynhesu at Borc o Gymru

Yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd eleni gwelwyd llawer o sylw tymhorol i gig moch, gan gynnwys rysetiau Nadolig, taflenni, posteri a chalendrau rysetiau, yn ogystal ag arddangosfa arbennig o Gig Moch Rhost gyda Gin Eirin Perthi a Stwffin Cnau Ffrengig gan y g

Mwy…

Prinder gwellt yn arwain ffermwyr i edrych ar ddeunydd gwely amgen i’w stoc

Mae prinder cyffredinol o wellt ar draws Brydain, sydd wedi achosi prisiau i ddyblu. O ganlyniad, mae nifer o ffermwyr yng Nghymru yn archwilio deunyddiau gwasarn gwahanol ar gyfer eu gwartheg, defaid a moch dros y gaeaf.

Mwy…

Cigydd Cymreig yn fuddugol gyda Hamper Brecwast yn y Ffair Aeaf

Dyfarnwyd Hamper Cig Brecwast Cymru Ffair Aeaf eleni i J.A Vaughan Family Butchers o Sir y Fflint. Noddwyd y digwyddiad gan Hybu Cig Cymru (HCC) a chynhaliwyd ar ddydd Mawrth 28 Tachwedd.

Mwy…

Ffermwyr o Gymru ac Awstralia yn ymuno er mwyn dangos sut i goginio cig oen cyflym

Roedd sialens rhwng ffermwyr defaid o ddwy hemisffer i goginio pryd cyflym o gig oen yn un o uchafbwyntiau’r Ffair Aeaf ddiweddar yn Llanwelwedd.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed