Cymhwyster bwyd TGAU newydd i ysbrydoli myfyrwyr Cymreig! Darllenwch fwy
Cigyddion Lleol yn Hybu Cig Oen ac Eidion gyda Deunydd Marchnata Tymhorol Darllenwch fwy
Awduron Bwyd o'r Almaen yn Mwynhau Taith 'O'r Fferm i'r Fforc' Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Digwyddiadau HCC yn profi gwerth gwelliannau geneteg i fusnesau ffermio

Gall nifer o ystyriaethau allweddol a dulliau ymarferol ddylanwadu a gwella geneteg gwartheg a defaid i rwystro da byw rhag bwyta’u ffordd drwy elw’r fferm.

Mwy…

Bridiwr gwartheg byd-enwog yn dod i Gymru

Bydd Lee Leachman, y bridiwr gwartheg arloesol o UDA sy’n arbenigo mewn geneteg, yn ymweld â Chymru i ymddangos mewn cynhadledd arbennig ar y 3ydd o Hydref.

Mwy…

Hwb i Allforion Cig Oen i’r Almaen

Gall Gig Oen Cymru fod ar fwy o fwydlenni bwytai yn yr Almaen cyn hir. Mae’r cyflenwr bwyd pwysig TransGourmet wedi ychwanegu’r cig at ei rhestr o gynnyrch, a bydd arddangosfeydd Cig Oen Cymru yn rhan o’i ffeiriau ar gyfer cleientiaid yn ystod yr hydref.

Mwy…

Cynllun RamCompare yn helpu diadelloedd Cymru i ffynnu

Dros yr haf, daeth datblygiadau pwysig ar brosiect i wneud diwydiant cig oen Cymru yn fwy effeithlon a phroffidiol.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed