Cigydd o’r Waun yn bencampwr cystadleuaeth Darllenwch fwy
Ffermwr a Chigydd yn chwilio am ysbrydoliaeth y tu hwnt i Fôr Iwerydd Darllenwch fwy
‘Calan Awst Calan Oen’ i roi hwb i’r diwydiant Darllenwch fwy
Rhaid i’r diwydiant ‘dorchi llewys’ er mwyn delio gyda’r sefyllfa ar ôl Brexit, medd Cadeirydd HCC Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cymru’n paratoi am ‘Galan Awst – Calan Oen’ wrth i ymchwil ddangos pwysigrwydd bwyd lleol

Mae ymchwil gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod teuluoedd yn awyddus iawn i fwyta bwyd o ffynonellau lleol.

Mwy…

Cigydd o’r Waun yn bencampwr cystadleuaeth

Mark McArdle, o gwmni McArdle Family Butchers yn Y Waun, oedd pencampwr Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth i aelodau Clwb Cigyddion Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…

Ffermwr a Chigydd yn chwilio am ysbrydoliaeth y tu hwnt i Fôr Iwerydd

Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) enwau enillwyr Ysgoloriaeth HCC 2016, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

Mwy…

Jason Mohammad yn cyflwyno cynnyrch Cymru gydag enwau bwyd wedi’u hamddiffyn

Mae gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru, Tatws Sir Benfro, Halen Môn a Chregyn Gleision Conwy fwy nag un peth yn gyffredin. Maen nhw’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru i safon uchel iawn ac maen nhw’n rhannu statws arbennig – statws enwau bwyd wedi’u hamddif

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed