Ymwelwyr yn heidio i stondin HCC yn IFE i flasu Cig Oen Cymru! Mae mwy o luniau o IFE ar ein tudalen Facebook Darllenwch fwy
Anfonwch eich sylwadau ar y ddogfen ymgynghorol atom cyn 1 Mai 2015 Darllenwch fwy
Cadwch olwg ar y rhagolygon rhanbarthol ar gyfer Nematodirus. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Lansio ymgyrch Cig Oen Cymru ymhlith y pwysigion yn Nenmarc

Roedd cartref Llysgennad Prydain yn lle delfrydol i lansio'r ymgyrch hyrwyddo diweddaraf ar gyfer Cig Oen Cymru yn Nenmarc.

Mwy…

Gr?p o’r diwydiant yn ystyried dyfodol graddio carcasau

Mae technoleg wedi symud ymlaen o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn diwydiannau sy’n gwasanaethu defnyddwyr â gofynion cynyddol ac sy'n disgwyl cael cynhyrchion o ansawdd uchel yn gyson - ac nid yw bwyd yn eithriad.

Mwy…

Disgyblion yn dysgu coginio â Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

Aeth asiantaeth cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn ôl i’r ysgol yr wythnos ddiwethaf ar gyfer diwrnod tra gwahanol i’r arfer.

Mwy…

Penodi Prys Morgan yn Bennaeth Gweithrediadau HCC

Penodwyd Prys Morgan yn Bennaeth Gweithrediadau Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

31/03/2015 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2013
blue
2014
green
2015

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd