Ysgoloriaeth 2016 HCC Ar Agor Nawr Darllenwch fwy
Gallai ymwrthod ag atebion unffurf ddod a manteision i ffermwyr Darllenwch fwy
Cogyddion o Hong Kong yn dysgu sut mae Cig Oen Cymru'n cael ei gynhyrchu a'i goginio. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Llysgenhadon Porc.Cymru yn dod i’r brig yn yr Ŵyl Wanwyn

Gwelwyd arddangosfa drawiadol o foch o bob cwr o’r wlad yn yr Ŵyl Wanwyn penwythnos diwethaf a daeth Llysgenhadon Porc.Cymru i’r brig.

Mwy…

Rhestr newydd o hadau i wneud tir glas yn fwy proffidiol

Bydd llawlyfr hadau gwair, a all helpu ffermwyr i gael gwell cynnyrch, bod yn fwy cystadleuol a gwneud mwy o elw, yn cael ei lansio yn nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Ystad y Rhug, Corwen ar 9 Mehefin 2016.

Mwy…

Gallai ymwrthod ag atebion unffurf ddod a manteision i ffermwyr

Addasu buddsoddiadau mewn gwella glaswelltir ac ychwanegiadau maeth i anghenion ffermydd unigol yw’r ffordd fwyaf sicr o weld enillion ariannol; dyna oedd prif neges y siaradwyr gwadd yn nigwyddiad diweddaraf Cam-YMLAEN 2016

Mwy…

Siopwyr ar-lein Sweden yn cystadlu am yr hawl i brynu Cig Oen Cymru cyntaf y tymor

Ar draws y byd, mae galw mawr am Gig Oen Cymru – ond yn enwedig yn Sweden. Yno eleni, am y tro cyntaf, bydd pobl yn cynnig mewn ocsiwn ar Tradera, yr hyn sy’n cyfateb i Ebay yn Sweden, am oen cyfan er mwyn cael cig oen cyntaf y gwanwyn.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed