HCC yn annog athrawon i helpu plant i ddeall pwysigrwydd tarddiad bwyd Darllenwch fwy
Wynebwch yr her a chynhyrchu'n effeithlon! Darllenwch fwy
Cigydd ifanc o ogledd Cymru yn teithio i UDA i asesu sgiliau arbenigol cigyddion America. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid amaeth yn trafod heriau marchnata

Daeth nifer o entrepreneuriaid ifanc o Gymru wledig i Aberystwyth yr wythnos hon ar gyfer fforwm ar sut i ddenu cwsmeriaid ar draws y byd i brynu cig coch o Gymru.

Mwy…

Profiad Cymreig perffaith i enillydd lleol

Bydd enillydd lwcus yn profi’r ‘diwrnod Cymreig perffaith’ fel rhan o gystadleuaeth Pleser Pur Cig Eidion Cymru PGI.

Mwy…

Cig Eidion Cymru yn cefnogi rygbi ieuenctid ar lawr gwlad

Mae Cig Eidion Cymru PGI yn cefnogi rygbi ar lawr gwlad trwy gynnig y cyfle i dimau ieuenctid ennill offer newydd sbon ynghyd â sesiwn hyfforddi gyda phrop enwog y Sgarlets, Phil John.

Mwy…

Cariad at Gig Eidion Cymru yn Llundain

Gyda diwrnod San Ffolant yn nesáu, mae pen-cogyddion uchel eu parch wedi cwympo mewn cariad efo Cig Eidion Cymru ers mynychu digwyddiad arbennig i hyrwyddo bwydydd arbennig yn Llundain.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed