Annog ffermwyr i baratoi yng nghyfarfodydd sioe deithiol Brexit Darllenwch fwy
HCC yn penodi Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Brydeinig i hybu cig coch Cymru yn y farchnad gartref Darllenwch fwy
Training courses are available to sheep and beef farmers across Wales, so producers can rear stock to the highest standards, meet consumer needs and ensure cost efficiency. Darllenwch fwy
Y Cyrff Ardoll yn Cyhoeddi Rhaglen gwerth £2 filiwn o Weithgareddau Ar y Cyd Darllenwch fwy
Cig Eidion Cymru PGI yn chwilio am Dirmon y Flwyddyn Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Ymchwil HCC yn dangos gwerth dynodiad bwyd PGI

Mae gwaith ymchwil a wnaed er mwyn gwerthuso cynllun hyrwyddo tair blynedd i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi tanlinellu pwysigrwydd y statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y mae’r bwydydd yn eu mwynhau.

Mwy…

Cigyddion o Sir Fflint yn Cipio Gwobr Busnes

Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

Mwy…

Cynhadledd fwyd i ysbrydoli athrawon

Fis yma, bydd athrawon yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o ddefnyddio cig coch yn yr ystafell ddosbarth a deall y rôl y mae wedi ei chwarae mewn diet iach yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Mwy…

Arolwg yn rhoi hwb i Gig Oen Cymru

Wrth i Ddydd Gŵyl Ddewi roi cyfle perffaith i dynnu sylw at sector bwyd ffyniannus Cymru, rhoddwyd hwb i gynnyrch bwyd mwyaf eiconig y genedl - Cig Oen Cymru PGI – pan gyhoeddwyd canlyniadau arolwg i ganfod yr hyn y mae defnyddwyr targed yn ei feddwl am y

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed