Ymgyrch newydd Cig Eidion Cymru PGI wedi'i harwain gan Dan Lydiate yn gofyn 'are you beef body ready?' Darllenwch fwy
Training courses are available to sheep and beef farmers across Wales, so producers can rear stock to the highest standards, meet consumer needs and ensure cost efficiency. Darllenwch fwy
HCC yn derbyn hwb ariannol sylweddol i ddatblygu allforion Darllenwch fwy
Galwad am farn ffermwyr ar ddosbarthiadau pwysau ŵyn Darllenwch fwy
Llyfr bach am ffeithiau o gig 2017 ar gael yma Darllenwch fwy
Allforion Cig Oen ar i fyny, ond Cadeirydd HCC yn rhybuddio am ddyfodol masnach Ewrop Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cigyddion Cymreig yn dod i’r brig yng ngwobrau’r diwydiant

Bu cigyddion annibynnol o bob rhan o Gymru yn cystadlu y mis hwn am yr anrhydedd o gael eu henwi’n Siop Gigydd Cymreig y Flwyddyn, mewn seremoni a drefnwyd gan y cylchgrawn Meat Trades Journal ac a noddwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC).

Mwy…

Angen neges gytbwys ynghylch cig coch ac iechyd, meddai arbenigwyr annibynnol

Dylid gwneud yn siŵr fod mwy o bobl yn sylweddoli fod bwyta cig coch heb fawr o fraster yn fanteisiol i iechyd fel bod modd cael dadl gyhoeddus ddeallus; dyna oedd y neges a gyflwynwyd gan arbenigwyr blaenllaw yng Nghynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HC

Mwy…

Ymgyrch newydd Cig Eidion Cymru PGI wedi'i harwain gan Dan Lydiate yn gofyn 'are you beef body ready?'

Mae'r ymgyrch newydd yn gwneud hwyl am ben yr hysbyseb 'beach body ready' hynod ddadleuol er mwyn tynnu sylw at fanteision Cig Eidion Cymru PGI.

Mwy…

Amser yn prinhau i hawlio gwobrau porc

Fel rhan o’i waith i hybu’r porc gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, mae’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig cyfle i gwsmeriaid i ennill hamper o gig moch oddi wrth eu cyflenwr lleol yn ogystal â diwrnod i’r brenin i griw o’u teulu a ffrindiau sy

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed