Ymgyrch newydd Cig Eidion Cymru PGI wedi'i harwain gan Dan Lydiate yn gofyn 'are you beef body ready?' Darllenwch fwy
Diadell ddefaid Cymru’n taro’r 10 miliwn ond mae amser ansicr o’n blaenau Darllenwch fwy
Amaeth yn ganolog i economi Cymru, medd HCC Darllenwch fwy
Cynyddu Effeithlonrwydd eich Fferm Darllenwch fwy
Cyfarfodydd i Archwilio Effeithiau Brexit ar Amaeth Darllenwch fwy
Training courses are available to sheep and beef farmers across Wales, so producers can rear stock to the highest standards, meet consumer needs and ensure cost efficiency. Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. 

 

Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru, o'r ffermwyr i'r gwerthwyr, i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Newyddion

Cymorth i ffermwyr i daclo clafr defaid

Mae ffermwyr defaid yng Nghymru wedi cael cynnig gwasanaeth profi yn rhad ac am ddim ar gyfer clafr defaid (sheep scab), gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Mwy…

Cyfarfodydd i Archwilio Effeithiau Brexit ar Amaeth

Mae AHDB a Hybu Cig Cymru (HCC) wedi dod at ei gilydd er mwyn dadansoddi beth fydd Brexit yn ei olygu i ffermwyr Cymru a’u helpu i baratoi eu busnesau gogyfer â gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mwy…

Cynyddu Effeithlonrwydd eich Fferm

Bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnal digwyddiad technegol cam-YMLAEN yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yng Ngogerddan ddydd Mercher 31 Ionawr am 6.30pm.

Mwy…

Annog bridwyr defaid Cymreig i ddod yn rhan o brosiect bwysig

Gall bridwyr defaid pedigri yng Nghymru gymryd mantais o’r cyfle i fod yn rhan o gynllun ymchwil pwysig tra’n derbyn gwybodaeth hanfodol ar eu hiliogaeth trwy enwebu hyrddod a hâd ar gyfer RamCompare.

Mwy…
Gwelwch y cyfan
Teledu HCC

Twitter Feed