Y seren deledu Kate Humble fydd un o sêr cynhadledd HCC - 13 Tachwedd 2104 Darllenwch fwy
Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd rhan mewn prosiect ymchwill Darllenwch fwy
Ymunwch â Sioe Deithiol Cig Coch Cymru pan fydd 'Ar Grwydr' dros yr haf! Darllenwch fwy

Croeso i Hybu Cig Cymru 

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru.  Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant cig coch yng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd - i ddatblygu'r diwydiant a marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc o Gymru.

Nawdd

Cael porfa i dyfu\'n well yw nod Diwrnod Agored yn Sir Benfro

Cynhelir diwrnod agored ar fferm yn Sir Benfro ddechrau mis Medi i ystyried ffyrdd o gael y tyfiant glaswellt gorau posibl.

Mwy…

Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil i iechyd diadelloedd

Mae gan ffermwyr defaid yng Nghymru gyfle i gael gwybodaeth werthfawr am iechyd eu diadelloedd.

Mwy…

Penwythnos cyffrous i gig coch Cymru

Ar ôl ymlacio yng nghwmni'r golffwyr yn y Bencampwriaeth Agored Hŷn ym Mhorth-cawl, mae Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn barod ar gyfer penwythnos llawn hwyl yn y parc antur mwyaf i deuluoedd yng Nghymru.

Mwy…

HCC yn llongyfarch Geraint, y seren ryfeddol

Cafodd y seiclwr anhygoel o Gymru, Geraint Thomas, ei longyfarch gan Hybu Cig Cymru (HCC) am ennill medal aur yn y ras ffordd yng Ngemau'r Gymanwlad.

Mwy…
Gwelwch y cyfan

Prisiau’r Farchnad ym Mhrydain

Gwartheg Defaid Moch Cliciwch yma i gofrestu gyda HCC er mwyn derbyn prisiau diweddaraf y farchnad wedi’u hanfon yn syth i’ch ffôn.

29/08/2014 Gwartheg cyfartaledd dyddiol – amodol

Cyfartaledd Pris y Farchnad Wythnosol yn PF – terfynol

red
2012
blue
2013
green
2014

p/kg

  IonawrChwefrorMawrthEbrillMaiMehefinGorffennafAwstMediHydrefTachweddRhagfyr
Teledu HCC

Rhagolygon y Tywydd