Beth yw HCC? 

 

Hybu Cig Cymru (HCC) yw'r sefydliad sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru ac mae'n gorff sy'n cael ei arwain gan y diwydiant.

Datblygiadau'r diwydiant

Mae HCC yn anelu at wella ansawdd, cynyddu cost-effeithiolrwydd ac ychwanegu gwerth at gynhyrchion cig coch ar draws yr holl gadwyn gyflenwi yng Nghymru.  Gwneir hyn trwy ddarparu gwybodaeth yn ogystal â chynyddu, hyrwyddo ac ymgynefino â'r defnydd o dechnoleg oddi mewn i'r diwydiant.

Datblygiadau'r farchnad

Mae HCC yn gweithredu mewn llawer o farchnadoedd pwysig yn Ewrop, gan ddatblygu a chryfhau cyfleoedd busnes i allforwyr cig coch o Gymru.

Gartref, mae HCC yn gweithio gyda mân-werthwyr, marchnadoedd ffermwyr a gweithredwyr gwasanaethau bwyd, gan gynnal rhaglenni hyrwyddo rheolaidd ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru sydd â Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).

Cyfathrebu ar draws y sector

Rhan o waith HCC yw gwneud yn siwr fod rhanddeiliaid a defnyddwyr yn cael gwybod am ddatblygiadau sy'n ymwneud â chig coch Cymru.


 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC