E-bost Ymwadiad 

Ni ellir dal Hybu Cig Cymru yn gyfrifol gynnwys yr e-bost hwn gan ei bod yn bosib taw barn personol yr awdur, ac nid barn y cwmni a fynegir. Os derbyniwd yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r danfonwr ar unwaith os gwelwch yn dda, heb ddatgelu, copio na dosbarthu'r neges. Er bod Hybu Cig Cymru yn gwarchod ei strwythur IT yn erbyn ymosodiadau feirws, ni ellir ei ddal yn gyfriol os derbyniwch unrhyw ffeiliau â feirws ynddynt. Cynghorwn derbynwyr i archwilio pob atodiad am feirws.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC