Polisi Preifatrwydd 

Mae HCC wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ymwelwyr â'n gwefan.

Defnyddir cwcis i gofrestru cyfeiriad IP defnyddiwr a gwybodaeth am y sesiwn i ddarparu ystadegau am y wefan hon. Mae HCC yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi'r defnydd o'r wefan hon. Cewch hyd i bolisi preifatrwydd Google ar http://www.google.com/privacypolicy.html  Caff cwcis sesiwn eu dileu ar ddiwedd y sesiwn. Caiff cwcis mynych eu cadw ar eich cyfrifiadur nes iddynt gael eu dileu neu nes iddynt gyrraedd dyddiad terfyn penodol.

Caiff data personol a gyflwynir ar y wefan hon ei ddefnyddio at y dibenion a nodir yn y wefan yn unig. Caiff gwybodaeth bersonol o'r fath ei dal gan ddylunwyr ein gwefan, Fanatic, er mwyn i chi dderbyn y gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt.

Ni chaiff gwybodaeth bersonol sy'n cael ei dal gennym ni neu gan Fanatic byth ei datgelu i eraill.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC