Bwrdd Hybu Cig Cymru 

Mae HCC yn gorff atebol a lywodraethir gan Fwrdd sy'n cynrychioli'r diwydiant cig coch. 

Mae'r aelodau'r Bwrdd HCC yn cynrychioli ffermwyr a phroseswyr sy'n talu'r lefi, ac eraill sy'n meddu ar sgiliau sy'n berthnasol i ddatblygiad y mudiad yn y dyfodol.

Cadeirydd

Kevin Roberts

Kevin Roberts

Barrie Jones

Barrie Jones

Catherine Smith

Catherine Smith

Claire Louise Williams

Claire Louise Williams

Gareth Wynn Davies

Gareth Wynn Davies

Helen Howells

Helen Howells

Huw  Davies

Huw Davies

Illtud  Dunsford

Illtud Dunsford

John T Davies

John T Davies

Ogwen Williams

Ogwen Williams

Rachael Madeley  Davies

Rachael Madeley Davies

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC