Tîm Hybu Cig Cymru 

Adran y Prif Weithredwr

Gwyn Howells
Gwyn Howells

Prif Weithredwr

Julie Davies-Jones
Julie Davies-Jones

Cynorthwy-ydd Personol i'r Prif Weithredwr

Strategaeth Gorfforaethol

Kirsten Hughes
Kirsten Hughes

Swyddog Gweithredol Cig Coch

Jo Horder
Jo Horder

Swyddog Gweithredol Polisi a Strategaeth

Cyfathrebu

Owen Roberts
Owen Roberts

Rheolwr yr Adran Cyfathrebu 

Siwan Jones
Siwan Jones

Swyddog Gweithredol Cyfathrebu

Annie Davey
Annie Davey

Swyddog Cyfathrebu

Laura Howells
Laura Howells

Swyddog Cyfathrebu

Tîm Datblygu'r Farchnad

Rhys  Llywelyn
Rhys Llywelyn

Rheolwr Datblygu’r Farchnad 

Deanna Leven
Deanna Leven

Swyddog Gweithredol Datblygu'r Farchnad Allforio

Philippa Gill
Philippa Gill

Swyddog Gweithredol Marchnata Brand

Elwen Roberts
Elwen Roberts

Swyddog Gweithredol y Defnyddwyr

Kirstie Jones
Kirstie Jones

Swyddog Datblygu'r Diwydiant

Datblygu'r Diwydiant

John Richards
John Richards

Rheolwr Datblygu’r Diwydiant

James Ruggeri
James Ruggeri

Swyddog Gweithredol Datblygu'r Diwydiant

Gwawr  Parry
Gwawr Parry

Swyddog Datblygu'r Diwydiant

Gwasanaethau Corfforaethol

Bryan Regan
Bryan Regan

Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol

Eilira Griffiths
Eilira Griffiths

Swyddog Dadansoddi Cyllid 

Melissa Jones
Melissa Jones

Swyddog Cyllid

Nia Davies
Nia Davies

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cynrig Williams
Cynrig Williams

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Margaret Jenkins
Margaret Jenkins

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Karen  Davies
Karen Davies

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cynrychiolwyr Tramor

Jeff Martin
Jeff Martin

Yr Eidal

Patricia Czerniak
Patricia Czerniak

Yr Almaen

Sophie Delcroix
Sophie Delcroix

Ffrainc

Andre Adolfs
Andre Adolfs

Yr Iseldiroedd

Ken Sørensen
Ken Sørensen

Sgandinafia

Cynthia Wellens
Cynthia Wellens

Gwlad Belg

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC