Swyddi Gweigion 

Swyddi Gwag HCC

HCC_Logo.jpg

SWYDDOG DATBLYGU’R FARCHNAD

CYFLOG £22,299-£27,747

Yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

(Cyf 8.59)

YN GWEITHIO O ABERYSTWYTH

Mae Hybu Cig Cymru yn gweithio gyda phob sector o ddiwydiant cig coch Cymru, a ni sy’n gwarchod brandiau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Ar hyn o bryd mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Swyddog Datblygu’r Farchnad i ymuno â'n tîm i gefnogi HCC wrth gydlynu ymgyrchoedd marchnata, datblygu marchnadoedd a’n brandiau cig coch premiwm Cymreig i alluogi Diwydiant Cig Coch Cymru i symud ymlaen tuag at gyflawni'r amcanionw strategol.

Rydych yn debygol o fod wedi derbyn addysg i lefel gradd a bydd gennych ddealltwriaeth dda o ymgyrchoedd hyrwyddo, ynghyd ag angerdd am gyflenwi ar-amser a sylw trylwyr i fanylion.

Am fwy o wybodaeth am y rôl a sut i wneud cais, cyswylltwch â:

 Melissa Jones - mjones@hccmpw.org.uk

Ffurflen Cais

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw: Dydd Gwener, 31ain Mawrth 2017


 

EID_Cymru_WEB.JPG

Swyddi Gwag EID Cymru

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd. Gwiriwch yn ôl eto cyn bo hir.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC