Cyfleoedd newydd 

Cynrychiolydd o fewn y farchnad

Cyhoeddwyd Gwahoddiadau i Dendro yng Nghylchgrawn Swyddogol yr UE. Mae’r Gwahoddiad llawn, gan gynnwys contract safonol HCC a’r ymateb i’r papurau tendro, yma i’w lawrlwytho. (Sicrhewch eich bod yn lawrlwytho’r Gwahoddiad cywir ar gyfer y gwledydd sydd o ddiddordeb i chi.)

Nodwch fod y gyllideb a roddwyd yn y nodyn ar Gwerthwch i Gymru yn gyllideb amcannol oedd yn cwmpasu cyfnod cyfan y contract. Mae HCC yn gofyn i bobl sy’n tendro i roi costau yn erbyn eu gweithgaredd misol. Bydd un o feini prawf y gwerthuso yn gymhariaeth o gostau pob tendr. Am y rheswm yma does dim cyllideb penodol wedi ei bennu yn y papurau gwahoddiad.

Dylid danfon unrhyw ymholiadau at requests@hccmpw.org.uk. Y dyddiad olaf i dderbyn cwestiynau yw 7 Chwefror 2017 a dylid danfon ymatebion mewn ffurf electronig yn unig at requests@hccmpw.org.uk i’w derbyn erbyn 17:00 ar 16 Chwefror.

Atebion i cwestiwnnau

 

Asiantaethau Allforio

Bydd HCC yn rhyddhau gwahoddiad i dendro ar gyfer y gwasanaeth uchod maes o law. Bydd gwybodaeth bellach ar gael ar y dudalen hon.

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC