Cyfleoedd newydd 

Asiantaeth Integredig

Cyhoeddwyd Gwahoddiad i Dendro yng Nghylchgrawn Swyddogol yr UE ar 27 Hydref, cyfeirnod 207-428059. Mae Gwahoddiad cyflawn, gan gynnwys cytundeb fframwaith safonol HCC a phapurau ymateb i dendro, ar gael yma i’w lawrlwytho. Mae cyfarwyddiadau brandio HCC hefyd ar gael yma.

Dylid danfon unrhyw ymholiadau at requests@hccmpw.org.uk. Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn cwestiynau yw 24 Tachwedd a dylid cyflwyno’r ymatebion i dendro mewn ffurf electronig yn unig i requests@hccmpw.org.uk erbyn 17:00 ar 4 Rhagfyr.

Am ragor o wybodaeth, gwelir yr isod: 

Invitation to Tender

Consumer Branding Guidelines

Porc.Wales Brand Guidelines

Marketing Objectives

Atebion i cwestiynau

 

Asiantaethau Tramor

Bydd HCC yn cyhoeddi gwahoddiad i dendro am y gwasanaeth yma maes o law. Bydd gwybodaeth bellach ar gael ar y dudalen hon.

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC