Cyfradd Ardoll Cig Coch Cymru 

 

O'r 1af o Ebrill 2016, gosodwyd cyfradd Ardoll Cig Coch Cymru fel a ganlyn.

Telir yr ardoll a godir ar dda, defaid a moch a gaiff eu lladd yng Nghymru neu a allforir yn fyw, ar y cyd gan y cynhyrchwr a'r lladd-dy.

  Cyfradd Ardoll Cig Coch Cymru   
Rhywogaeth Cyfanswm Ardoll a gesglir y pen Cyfanswm a delir gan y cynhyrchwr y pen Cyfanswm a delir gan y lladd-dy y pen
Gwartheg £5.67 £4.34 £1.33
Lloi (hyd at 68kg) £0.17 £0.085 £0.085
Moch £1.30 £1.05 £0.25
Defaid £0.83 £0.63 £0.20

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC