CAPTCHA Image

Manylion Cyswllt Hybu Cig Cymru

HCC
Ty Rheidol
Parc Merlin
Aberystwyth
SY23 3FF

Rhif Ffon : 01970 625050
Ffacs : 01970 615148
Ebost : info@hccmpw.org.uk
Gwefan defnyddwyr: www.eatwelshlamb.com www.eatwelshbeef.com

Cyfarwyddiadau:

Mewn car:

O’r De – Dewch ar hyd yr A487 nes cyrraedd Aberystwyth. Yna dilynwch yr arwyddion ar gyfer yr A44 ac wedyn Ystad Ddiwydiannol Glanyrafon. Wedyn y troad cyntaf i’r dde wrth fynd i mewn i’r Ystad Ddiwydiannol.

Ar y trên:

Mae trenau o Amwythig i Aberystwyth yn rhedeg bob dwy awr. Mae’r orsaf drenau yn Aberystwyth o fewn taith fer mewn tacsi i Ystad Ddiwydiannol Glanyrafon.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC