Addysg 

Mae'r modiwlau hyn yn darparu  gwybodaeth cyfoes, gywir a chlir ac adnoddau addysgu ar gig coch. Mae'r rhain wedi cael eu cynllunio i gefnogi disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4. 

Cig ac Iechyd

Gwybodaeth am faeth sylfaenol a'r rôl o gig coch yn y diet

Cig ac Iechyd - Cyflwyniad

Cig a Iechyd

Y cig yr ydw i’n ei fwyta

Faint o gig yw hwnna

Y cig yr ydw i’n ei fwyta

Cig ac Iechyd – taflen nodyn

Cig ac Iechyd – ateb daflen

 

Mathau o gig a darnau o gig

Crynodeb o'r wahanol fathau o doriadau cig a thechnegau i'w coginio'n addas

Mathau o gig a darnau o gig - Cyflwyniad

Mathau o gig a darnau o gig

Cig ar gyfer fy mhryd

Cig heddiw

Mathau o gig a darnau o gig – taflen nodyn

Mathau o gig a darnau o gig– ateb daflen

 

Storio a pharatoi cig

Gwybodaeth allweddol ar fywyd silff, diogelwch ac hylendid, dulliau trosglwyddo gwres a'r newidiadau i cig wrth gael eu coginio

Storio a pharatoi cig - Cyflwyniad

Storio a pharatoi cig

Coginio a chig coch

Dulliau o drin cig i’w cadw – taflen ffeithiau

Pa fath o driniaeth i cadw bwyd

Storio a pharatoi cig- taflen nodyn

Storio a pharatoi  cig – ateb daflen

 

Beth yw cig coch

Cyflwyniad i'r strwythur a chyfansoddiad o gig

Dyma beth yw cig - Cyflwyniad

Dyna beth yw cig

Gadewch I ni edrych ar gig

Beth yw cig coch – taflen nodyn

Beth yw cig coch – ateb daflen

Gerirfa

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC