Iechyd a Deiet 

 

Gall Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru chwarae rhan bwysig yn ein diet oherwydd maen nhw’n cynnwys maetholion pwysig sy’n llesol i’n hiechyd.

Ond does dim un bwyd ar ei ben ei hun yn cynnwys yr holl  faetholion sydd eu hangen arnom ar gyfer iechyd da, ac felly mae’n bwysig ceisio bwyta amrediad eang o fwydydd gwahanol bob dydd er mwyn cadw’n iach.

Rhan o swyddogaeth HCC yw addysgu defnyddwyr am y rhan bwysig y mae cig coch yn ei chwarae a sut mae modd mwynhau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru  a phorc fel rhan o ddiet cytbwys iach.

Mae HCC yn mynychu digwyddiadau ac yn teithio i ysgolion o amgylch y wlad er mwyn esbonio i bobl pam mae’n bwysig cael y cydbwysedd cywir o ran bwyd. Mae rhagor o wybodaeth am ein gwaith yn addysgu pobl ifainc am fwyta’n iach ar gael yn yr adran Addysg.

Mae gwneud y dewis cywir a gwneud ymarfer corff yn gyson yn hollbwysig ar gyfer ffordd iach o fyw ac yn gallu eich helpu i wrthsefyll afiechyd yn well yn ogystal â gwneud ichi deimlo’n well yn gyffredinol. I gael gwybod mwy am sut i fwyta diet cytbwys iach, cliciwch yma.

Mae Meat and Health yn fenter i hyrwyddo’r manteision i iechyd sy’n deillio o fwyta cig coch fel rhan o ddiet cytbwys iach.  Mae’n cynnwys gwybodaeth i weithwyr iechyd a phobl ym myd addysg er mwyn iddyn nhw gael y  newyddion a’r manylion diweddaraf am ymchwil ynglŷn â chig coch. Mae hefyd yn darparu adnoddau a chyngor am ddim.

Cynhyrchwyd nifer o daflenni ffeithiau sy’n cynnwys yr holl wybodaeth bwysig am ffordd o fyw a diet iach.

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC