Diet Cytbwys 

New_Picture_3.jpg

Does dim un bwyd ar ei ben ei hun yn cynnwys yr holl  faetholion sydd eu hangen arnom ar gyfer iechyd da, ac felly mae’n bwysig bwyta amrediad eang o fwydydd gwahanol bob dydd o’r grwpiau bwydydd gwahanol er mwyn cael yr holl faetholion sydd eu hangen ar eich corff.

Y pum grŵp bwyd yw:

1. Ffrwythau a llysiau
2. Bara, tatws a grawnfwydydd
3. Cig, pysgod a bwydydd amgen
4. Llaeth a chynhyrchion llaeth
5. Bwydydd yn cynnwys braster a bwyd a diod yn cynnwys siwgr

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC