Bara, Grawnfwyd a Thatws 

BREAD.JPG

 
Dylai’r bwydydd startshlyd hyn fod yn brif ffynhonnell egni yn eich diet. Dydyn nhw ddim yn uchel o ran calorïau a dylai traean o’ch cymeriant bwyd ddod o’r grŵp hwn.
 

CYNGHORION PWYSIG


• Bwytewch o leiaf bum dogn o fwyd o’r grŵp hwn bob dydd
• Bwytewch ddigon o fara gwahanol
• Torrwch y bara’n drwchus a pheidiwch â defnyddio gormod o fenyn/ margarîn
• Dewiswch bara a grawnfwydydd sy’n cynnwys grawn cyflawn
• Mwynhewch brydau’n cynnwys pasta, reis a nwdls ynghyd â bara
• Os ydych chi am fwyta sglodion, dewiswch sglodion-ffwrn trwchus heb fawr o fraster
 

Y PRIF FAETHOLION


• Carbohydrad (startsh)
• Ffibr
• Peth calsiwm a haearn
• Copr
• Fitaminau B
• Fitamin E
 

CYNGHORION COGINIO


• Mae modd coginio tatws mewn ffwrn feicro-don, eu pobi neu eu berwi
• Defnyddiwch datws i dewychu cawl, caserol, stiw neu bryd o fwyd sy’n cynnwys briwgig
• Mae modd coginio nwdls, pasta a reis wrth eu berwi neu mewn ffwrn feicro-don
• Gweinwch y bwyd yn dwym, neu’n oer fel rhan o salad
• Caniatewch amser ychwanegol i reis brown
 

CANLLAWIAU YNGLŶN Â DOGNAU


• 1 daten o faint wy
• 1 pita neu chapati bach
• 1 bagel
• 3 llond llwy fwrdd o greision grawnfwyd neu fran
• 2 llond llwy fwrdd o reis, pasta neu nwdls wedi’u coginio
• 3 cracer neu fara crimp
• 1 fisged rawnfwyd gwenith cyflawn
• 2 llond llwy fwrdd o geirch / muesli
 

WYDDOCH CHI?


Does dim rhaid i fwydydd carbohydrad startshlyd gynnwys cyfran uchel o galorïau cyhyd ag nad oes fraster neu siwgr yn cael ei ychwanegu. Mae’r mathau â grawn cyflawn yn cynnwys ffibr dietegol ac maen nhw’n fwy diwallol. Gall y ffibr yn y grŵp hwn helpu i atal rhwymedd a gall ostwng lefel y colesterol yn y gwaed. Po fwyaf o egni y byddwch yn ei ddefnyddio, y mwyaf o fwydydd o’r grŵp hwn y bydd ei angen arnoch.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC