Ffrwythau a Llysiau 

Fruit_and_veg.jpg

Mae’r gan y bwydydd hyn gyfran isel o fraster a chalorïau. Daw traean o’n holl fwyd o’r grŵp hwn, gan gynnwys yr holl ffrwythau ffres, wedi rhewi, wedi sychu  ac mewn tun, sudd ffrwythau a llysiau.
 

CYNGHORION PWYSIG
 

• Bwytewch o leiaf bum dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd
• Ceisiwch fwyta peth ffrwythau a llysiau ar gyfer pob pryd
• Bwytewch salad gyda’ch prydau
• Bwytewch ffrwythau ffres ac wedi sychu fel snaciau a gyda grawnfwydydd brecwast
• Bwytewch lysiau heb eu coginio a ffyn llysiau fel snaciau
• Bwytewch bwdin sy’n cynnwys ffrwythau
 

Y PRIF FAETHOLION


• Fitamin C
• Carotenau
• Ffoladau
• Ffibrau
• Peth carbohydrad
• Potasiwm
 

CYNGHORION COGINIO


• Wrth goginio llysiau, defnyddiwch gyn lleied o ddŵr â phosibl.  Stemiwch nhw, hyd yn oed.
• Coginiwch lysiau am gyn lleied o amser â phosibl fel nad ydyn nhw’n mynd yn feddal
• Defnyddiwch gyn lleied o olew â phosibl wrth ffrio llysiau’n sydyn
• Ychwanegwch lawer o lysiau ffres, wedi rhewi, wedi sychu neu o dun pan fyddwch yn gwneud  caserol, cawl neu bryd o fwyd â briwgig
• Gweinwch salad fel cwrs cyntaf neu i gyd-fynd â phrydau twym
 

CYNGHORION AM FITAMINAU


• Gall llysiau wedi rhewi gynnwys cymaint o fitaminau â llysiau ffres
• Bydd ffrwythau a llysiau ffres yn colli fitaminau wrth gael eu storio
• Bydd socian llysiau mewn dŵr yn tynnu’r holl fitaminau
• Mae llysiau deiliog gwyrdd yn ffynhonnell dda o ffolad
• Mae ffolad yn bwysig i fenywod sydd am fod yn feichiog
 

CANLLAWIAU YNGLŶN Â DOGNAU


• Powlen fach o salad
• 2 llond llwy fwrdd o lysiau amrwd ac wedi eu coginio, wedi rhewi neu o dun
• 1 foronen neu domato gymedrol ei maint
• Gwydraid bach o sudd ffrwythau
• Grawnffrwyth/ afocado
• 6 mefusen
• 2-3 llond llwy fwrdd o bys, ffa, corbys
 

WYDDOCH CHI?


Mae modd cynnwys sudd ffrwythau, ffa a chodlysiau fel dogn yn y grŵp bwyd hwn.  Gall y bydd peth o’r ffibr mewn ffrwythau a llysiau yn helpu i ostwng y colesterol yn y gwaed. Dydy tatws a chnau ddim yn perthyn i’r grŵp bwyd hwn.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC