Cig Coch a Maeth 

 

Mae darnau o gig coch heb fawr o fraster yn cynnwys maetholion pwysig sy’n gallu chwarae rhan bwysig mewn diet cytbwys iach.

Mae cig coch yn:

• Ffynhonnell dda o haearn – sy’n angenrheidiol ar gyfer gwaed iach
• Ffynhonnell dda o Brotein – sy’n helpu’r corff i dyfu ac adfer ei hun
• Ffynhonnell dda o Sinc – sy’n helpu i gynnal system imiwnedd iach
• Ffynhonnell o fitaminau B a D – er mwyn creu egni ac esgyrn cryf.

Hefyd, mae cig coch heb fawr o fraster yn cynnwys llai o fraster nag y byddech yn tybio. Mae darnau o gig oen wedi'u trimio'n llwyr yn cynnwys tua 8% o fraster, cig eidion 5% a phorc cyn lleied â 4%.

Er mwyn rhoi gwybod i ddefnyddwyr am fanteision bwyta cig coch o Gymru heb fawr o fraster, mae HCC wedi cynhyrchu cyfres o bedwar llyfryn sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig am fudd maethol cig coch a sut mae’n berthynol i brotein, haearn, braster a maetholion eraill.

Mae modd lawrlwytho’r llyfrynnau hyn wrth ddefnyddio’r dolenni isod:

 Cig Coch a phrotein            Cig Coch a haearn             Cig Coch a Braster         Cig Coch a maetholion      

New_Picture_2.jpg          New_Picture.jpg          New_Picture_13.jpg          New_Picture_1.jpg

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC