Ffermio 

Nod HCC yw gwella ansawdd, cynyddu cost-effeithlonrwydd ac ychwanegu gwerth at gynhyrchion cig coch ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan yng Nghymru.

4129.jpg

Mae yna 4.1 miliwn o famogiaid bridio yng Nghymru, sef tua 30% o ddiadell Prydain a dros 220,000 o wartheg benyw (12% o fuches Prydain). I gael rhagor o ystadegau am y diwydiant, cliciwch yma.

Mae yna bedwar llinyn i weithgareddau Datblygu'r Diwydiant gan HCC:

 1. 1

  Trosglwyddo Technoleg

  Prosiectau wedi'u hanelu at leihau cost cynhyrchu yr uned a bod yn fwy effeithlon trwy gydol cadwyn gyflenwi cig coch; gwella iechyd y ddiadell a'r fuches yn y sector cynhyrchu; a gwelliant genetig.

 2. 2

  Ymchwil a Datblygu

  Mae ymchwil yn parhau drwy'r amser mewn nifer o feysydd ar draws y gadwyn gyflenwi. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

 3. 3

  Hyfforddiant

  Mae HCC yn darparu hyfforddiant technegol a gwybodaeth am gynhyrchu cig eidion a defaid. I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau hyfforddi, cliciwch yma neu ar gyfer llawlyfrau technegol cliciwch yma

 4. 4

  Cyfathrebu

  Mae HCC yn trosglwyddo gwybodaeth am arferion gorau trwy gyfrwng  cyhoeddiadau  ac cyfarfodydd ffermwyr, mae HCC hefyd yn darparu prisiau'r farchnad yn gyfredol.

SCOPS

web_scopslogo.jpg

Am fwy o wybodaeth am SCOPS, cliciwch yma

COWS

web_cows_logo.jpg

Am fwy o wybodaeth ar COWS, cliciwch yma

 

Animal Bytes

Animal Bytes - eich arweiniad i'r datblygiadau diweddaraf yng Ngwyddor Anifeiliaid Cliciwch yma

ddileu TB

Gwybodaeth am raglen Llywodraeth Cymru i ddileu TB mewn gwartheg Mwy…

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC