Clefyd Johne 

Mae Clefyd Johne yn glefyd heintus sy'n achosi dolur rhydd cronig a cholli pwysau a gall yn y pen draw arwain at farwolaeth.

Gall heintiad ddigwydd sawl blwyddyn cyn i symptomau'r clefyd ddechrau ymddangos, ac unwaith y mae ar y fferm gall gymryd blynyddoedd i'w ddileu.

Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â rheoli Clefyd Johne ar gael wrth glicio yma

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC