Cloffni 

Gall cloffni mewn defaid achosi colledion cynhyrchedd sylweddol, a bod yn gostus i’r ffermwr, ond yn bwysicach gall fod yn boenus i’r anifail. Mae sawl afiechyd yn gallu gwneud defaid yn gloff ac mae’n bwysig gwybod pa un sydd dan sylw er mwyn gwneud yn siŵr fod y driniaeth yn effeithiol.

Archwiliwch eich defaid yn rheolaidd a rhowch sylw i unrhyw broblemau ar unwaith. Mae rhai clefydau - fel clwy'r traed a dermatitis carnol defeidiog heintus (CODD) -  heintus, ac felly mae angen cymryd gofal i atal y clefyd rhag ymledu i grwpiau eraill o anifeiliaid ar eich fferm a thu hwnt.

Mae rhagor o wybodaeth am reoli a thrin cloffni mewn diadelloedd ar gael wrth glicio ar y dolenni a ganlyn:

Cloffni

Trin a Rheoli Defaid Cloff – cyngor gwerthfawr


Dermatitis Carnol Defeidiog Heintus
 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC