Nematodirus 

RHYBUDD PWYSIG AM NEMATODIRUS I FFERMWYR DEFAID

Rhaid i ffermwyr defaid fod ar eu gwyliadwriaeth rhag Nematodirus nawr am  fod y tywydd wedi cynhesu, meddai SCOPS.

Pan fo'r tywydd yn newid yn sydyn o ddiwrnodau oer a nosweithiau rhewllyd, bydd Nematodirus yn fwy peryglus nag arfer, ac mae disgwyl ar hyn o bryd i nifer fawr o barasitiaid ddeor ar ôl goroesi’r gaeaf.

Cymhellir ffermwyr i ystyried y ffactorau risg a nodir isod, ymgynghori â’u milfeddyg neu gynghorydd ynglŷn â risgiau lleol a thrin ŵyn sydd mewn perygl.

I gael rhagor o wybodaeth am Nematodirus, cliciwch yma.

I weld y Map Rhybudd Nematodirus, cliciwch yma.

SCOPS - Earlier Hatch for Nematodirus in 2014

 


 


 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC