Schmallenberg 

Mae feirws Schmallenberg yn perthyn i’r serogrŵp Simbu sy’n rhan o’r grŵp Orthobunyavirus. Mae’r grŵp hwn o feirysau yn cynnwys llawer o wahanol feirysau a geir yn Asia, Affrica ac Awstralia, ond ni nodwyd achosion o’r feirysau hyn yn Ewrop cyn hyn.

Gan mai feirws newydd yw hwn, mae agweddau ar y clefyd sy’n anhysbys o hyd ar hyn o bryd hyd nes y gwneir rhagor o waith ymchwil.

Ar hyn o bryd, gwyddom y bydd y feirws yn heintio ac yn achosi clefyd mewn defaid, gwartheg a geifr. Byddem hefyd yn argymell bod unrhyw un sy’n cadw anifeiliaid ecsotig neu anifeiliaid cnoi cil gwyllt, megis y rheiny sy’n perthyn i’r teulu camelid (alpacas, lamas) a charw (ceirw), yn wyliadwrus.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael wrth glicio yma
 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC