Iechyd a Diogelwch Ffermio 

Gall ffermio fod yn beryglus, a dyna pam mae Hybu Cig Cymru yn cefnogi menter newydd i godi ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch ar ffermydd.

Mae HCC, ynghyd â nifer o sefydliadau ffermio a gwledig eraill, wedi cefnogi siarter newydd, sef Siarter Iechyd a Diogelwch ar y Fferm yng Nghymru. Mae hyn yn golygu bod HCC wedi ymrwymo i hyrwyddo arferion da o ran iechyd a diogelwch ar y fferm ac yn annog ffermwyr i STOPIO, OEDI a MEDDWL cyn mentro yn ddiangen. 

I weld Siarter Iechyd a Diogelwch ar y Fferm yng Nghymru, cliciwch yma

Charter_welsh.bmp

I weld poster am ddiogelwch Cludiant ar y Fferm, cliciwch yma

Transport_welsh.bmp

Mae'r Siarter Iechyd a Diogelwch ar y Fferm yng Nghymru yn gweithio ochr yn ochr â'r ymgyrch Gwnewch yr Addewid gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Fel rhan o'r fenter hon mae ffermwyr wedi bod yn siarad am eu profiadau.  I ddarllen Hanesion y Ffermwyr, cliciwch yma


 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC