Gwelliannau Geneteg 

Wrth ddefnyddio'r eneteg orau sydd ar gael, mae modd gwneud i'r ddiadell befformio'n well a gwneud mwy o elw.

Mae dewis anifeiliaid magu â ffigurau perfformiad uchel yn cael ei gydnabod yn gyffredin yn fodd i wneud cynhyrchu da byw yn fwy effeithlon a phroffidiol. Yn y bôn, cyflawnir hyn trwy ddewis yr anifeiliaid sy'n perfformio orau o ran ennill pwysau, cydymffurfiad, gwerth mamol ac, yn achos gwartheg, rhwyddineb lloia.

Mae ymchwil wedi dangos fod modd cael £47 y llo yn ychwanegol trwy ddewis teirw â ffigurau perfformiad uwchraddol.  Yn yr un modd, gall hwrdd â ffigurau perfformiad uwchraddol olygu £3 yn ychwanegol yr oen.

I gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â HCC ar 01970 625 050 neu anfon e-bost at info@hccmpw.org.uk

Hefyd, mae HCC wedi cynhyrchu cyfres o gyhoeddiadau ynglyn â manteision gwelliant geneteg a sut i ddewis anifeiliaid â geneteg uwchraddol. Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho'r cyhoeddiadau.

·         Bridio Defaid Trwy Ddulliau Ymarferol

·         Bridio Buches Eidion Broffidiol

·         Llawlyfr Prynu Tarw

·         Teirw Biff ar gyfer y Fuches Odro

 

Astudiaeth Achos: Perfformiad y ddiadell yn holl-bwysig i ganfod yr eneteg orau

Mae perfformiad y ddiadell yn hollbwysig i ganfod yr eneteg orau. Darllenwch fwy yn ein hastudiaeth achos gyda Huw Rees Jones o Fferm Glanyrafon. 

Untitled.png

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC