Grwpiau Bridio 

Mae HCC yn ymdrechu at ddatblygu cynnyrch cig coch sylfaenol sydd o ansawdd uwch a chan wneud hynny yn fwy cost-effeithiol. Fe wneir hynny trwy welliant genetig a chan ddilyn rhaglen hir-dymor.

Mae ein gwaith eisoes wedi dangos cynnydd o flwyddyn i flwyddyn mewn graddfeydd tyfiant, mewn cig coch ar y cyhyrau, ac mewn pwysau cig o'r carcas.

Mae HCC wedi mynd ati i wneud gwaith ar fridio trwy ddilyn Cynlluniau Cyfeirnodi Hyrddod, trwy ddilyn y Cynlluniau Bridio Grwp(Group Breeding Schemes), a Phrofion Perfformiad Hyrddod.

Grwpiau Meincnodi Hyrddod (16):

 

  • Grwp Bridio Eryri

• Defaid Mynydd Penfrith Cymreig

 

Cynlluniau Grwpiau Bridio (6):

 

• Defaid Wyneblas Caerlyr Penglais

 

Profion Perfformiad Hyrddod (3):

 

• Defaid Mynydd Penfrith Cymreig

 Gwyb. Cyffredinol

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC