Cofnodi Eich Defaid - Tabl 1 

Nodweddion Perfformiad Safonol

 

Data Crai Nodwedd  
Torllwyth a anwyd Epilgarwch Y diffiniad o’r nodwedd hon yw cyfanswm yr wyn sy’n cael eu geni’n fyw a marw ar ddiwedd cyfnod beichiogi. Ystyrir bod gan famogiaid sy’n wag neu sy’n erthylu dorllwyth o 0. 
Torllwyth a fagwyd Epilgarwch

Rhinweddau mamol y famog
Os yw wyn yn cael eu pwyso yn 8 wythnos oed neu yn ystod sganio,
ystyrir eu bod wedi cael eu magu’n llwyddiannus a chofnodir
perfformiad y famog yn unol â hynny.
Pwysau wyth wythnos oed (kg)  Cyfradd twf hyd at wythnos oed

Rhinweddau mamol y famog
Pwysau yn 8 wythnos oed. Er mwyn cael pwysau wyth wythnos oed
wedi’i gymhwyso, rhaid pwyso wyn rhwng 42 ac 84 diwrnod oed.
Pwysau Sganio (kg) Cyfradd twf hyd at 21 wythnos oed Pwysau adeg sganio, pan fo wyn yn 21 wythnos oed.
Trwch cyhyrau (mm) Cyhyredd carcas Wedi’i fesur yn 21 wythnos oed gan un o dechnegwyr Signet.Un mesuriad uwchsain ar draws y trydydd fertebra meingefnol.
Trwch Braster (mm) Cig Coch Wedi’i fesur yn 21 wythnos oed gan un o dechnegwyr Signet.
Tri mesuriad uwchsain ar draws y trydydd fertebra meingefnol.
Maint llawn twf (kg) Effeithlonrwydd mamog Pwysau byw mamog yn ystod y paru cyntaf.

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC