Bridio Defaid 

Bridio Defaid Trwy Ddulliau Ymarferol

Ers i ddyn ddechrau cadw defaid, mae wedi defnyddio bridio dethol i wella teithi sy'n economaidd bwysig, megis cyfradd twf ac ansawdd y gwlân. Yn yr amgylchiadau masnachol sy'n bodoli, mae'r angen am benderfyniadau bridio dethol mor bwysig ag erioed.

Ni all cynhyrchwyr defaid y DG gynnal eu busnesau oni bai eu bod yn cynhyrchu wyn sy'n diwallu gofynion y farchnad o ran pwysau'r carcas, dosbarthiad braster a chydffurfiad. Yn berthynol i hyn mae'r angen monitro costau cynhyrchu er mwyn gofalu bod yr wyn yn cael eu cynhyrchu'n effeithlon, a gofalu y bydd y ddiadell yn gwneud elw.Mae newidiadau byrdymor yn gymharol hawdd i'w gweithredu. Er enghraifft, gall ffermwyr wella iechyd y ddiadell a sicrhau bod mwy o wˆ yn yn goroesi a gofalu bod yr wyn cywir yn cael eu dewis i'w lladd.

Fodd bynnag, yn y pen draw mae potensial oen i gynhyrchu carcas o ansawdd yn cael ei gyfyngu gan ei botensial bridio ac mae hynny'n cael ei bennu adeg cenhedlu. Rhaid i fridwyr wneud cynlluniau hirdymor er mwyn buddsoddi yn yr anifeiliaid bridio priodol ar gyfer eu busnes.

Dilynwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth am:

 

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC