Pam Prynu Anifeiliaid Wedi'u Cofnodi 

Bridio a'r Cynhyrchwr

Gellir rhannu'r ffactorau sy'n dylanwadu ar berfformiad da byw i'r rhai sy'n deillio o botensial bridio'r anifail yn unol â'i enynnau, a'r rhai a bennir gan yr amgylchedd lle mae'n cael ei fagu.

Mae'n bwysig cael y ddwy agwedd hon ar gynhyrchu yn iawn, ond er y gellir newid sut mae dafad yn cael ei rheoli trwy gydol ei hoes gynhyrchiol, yr unig bryd y gellir dylanwadu ar botensial bridio yw cyn y cenhedlu. Mae hyn yn golygu bod dewis anifeiliaid bridio yn bwysig dros ben.

Yr unig ddylanwad sydd gan hwrdd ar ei epil yw trwy ei fridio, ac felly mae'n hollbwysig asesu'r agwedd hon ar berfformiad hwrdd ar wahân i'r effaith weledol gyfunol sy'n cael ei chreu gan fwydo, rheoli a bridio. Nid oes modd adnabod hwrdd da â'r llygad yn unig; rhaid i'r sawl sy'n prynu hwrdd gael cofnodion perfformiad er mwyn asesu'r potensial bridio.

Cafodd y cyfrifiadau bridio cyfrifiadurol cyntaf eu cwblhau gan y Comisiwn Cig a Da Byw yn 1971. Datblygwyd technegau newydd i asesu nodweddion carcas, trwy ddefnyddio sganio uwchsain a thomograffeg gyfrifiadurol, a chrëwyd mynegrifau newydd i gyd-fynd ag amcanion bridio'r diwydiant. Bellach, gall y sawl sy'n prynu hwrdd fasnachol fod yn hyderus wrth brynu'r anifail mwyaf proffidiol ar gyfer ei fusnes.

Bridio a'r Diwydiant

Ar lefel y diwydiant, mae gwella bridio yn arbennig o bwysig, oherwydd ei fanteision mewn cymhariaeth â strategaethau rheoli eraill. Mae gwella bridio yn barhaol, cronnol, cynaladwy a chost effeithiol.

  • Parhaol: nid yw potensial genetig anifail yn gysylltiedig â newidiadau amgylcheddol a rheolaeth ac nid yw'n newid trwy gydol oes yr anifail
  • Cronnol: mae'r gwelliannau a wneir i un genhedlaeth yn cael eu hychwanegu at y gwelliannau a wnaed i genedlaethau'r gorffennol
  • Cynaladwy: gellir dal i wneud gwelliannau cyhyd ag y ceir amrywiad genetig
  • Cost effeithiol: amcangyfrifir bod y manteision ariannol i ddiwydiant defaid Prydain oherwydd gwella bridio hyrddod terfynol oddi ar y 1980au hwyr yn werth £4.8 miliwn (Simm, Amer & Pryce, 1997).
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC