Meincnodi Arlein 

Meincnodi - Gwybod eich cost cynhyrchu yr uned

Mae meincnodi yn asesiad o'ch menter sy'n caniatáu i chi ddarganfod lle mae modd gwella'ch busnes trwy gymharu elfennau gweithredol unigol (e.e. data costau a pherfformiad) â ffermydd tebyg. Mae hefyd yn ysgogi ffermwyr i rannu gwybodaeth a phrofiadau

Sut mae meincnodi yn gweithio?

Yn seiliedig ar safle rhyngrwyd, mae modd casglu gwybodaeth o glydwch eich cartref a'i defnyddio i wneud cymariaethau yn gyfrinachol. Wedyn gellir cael mynediad i'r data er mwyn cymharu a graddio eich busnes mewn cymhariaeth â busnesau tebyg (er enghraifft, yn seiliedig ar leoliad, y math o fenter neu ei maint).

 

Sut i ddechrau

Mae pedwar cam yn perthyn i'r broses feincnodi:
1. Casglu gwybodaeth fanwl am y fenter - gweler  ‘Profformau' i gael yr wybodaeth ofynnol.
2. Mewnbynnu gwybodaeth fanwl am y fenter - gweler ‘Sut i Fewngofnodi'.
3. Defnyddiwch y canlyniadau ar-lein i gymharu data ffisegol ac ariannol eich busnes â busnesau tebyg er mwyn gwneud penderfyniadau ynglyn â sut i wella perfformiad - gweler ‘Esbonio'r Canlyniadau'.
4. Bydd trafodaethau agored yn ysgogi gwybodaeth a phrofiadau ar y cyd (ond fe fyddant yn gyfrinachol drwy'r amser).

Manteision meincnodi

  • Mae'n gwella'r sefyllfa gystadleuol drwy gymharu perfformiad â pherfformiad busnesau ag arferion gorau ac mae'n gweithredu rhaglenni gwelliant yn seiliedig ar ganlyniadau.
  • Mae'n rhoi cyfle i ddeall eich busnes cyfan yn well ac felly mae'n gwneud llwyddiant hirdymor yn fwy tebygol.

 I gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â HCC ar 01970 625050.

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC