Cyfrifiannell Cost Cynhyrchu Eidion 

Mae cyfrifo cost cynhyrchu'r uned yn bwysig er mwyn i chi allu meincnodi eich busnes. Dyma’r cam cyntaf i alluogi ffermwyr i ddarganfod lle mae modd gwella. Dyma arf hawdd ei ddefnyddio ar gyfer hynny. I gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â ni ar 01970 625050 neu anfon e-bost i enquiries@hccmpw.org.uk

Mae pob maes yn orfodol .

Cyffredinol

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC