Cyfrifiannell Effeithlonrwydd Wyn 

viewcalc.png

 

Mae nifer yr ŵyn sy’n cael eu magu gan bob mamog yn un o’r ffactorau unigol pwysicaf sy’n effeithio ar gynhyrchedd diadelloedd defaid.Felly, mae unrhyw gam sy’n cael ei gymryd i geisio cynhyrchu rhagor o ŵyn yn cael effaith bwysig ar broffidioldeb a hyfywedd y fenter ddefaid.

Cafodd y gyfrifiannell effeithlonrwydd ŵyn hon ei chynhyrchu fel bod ffermwyr defaid yn gallu gwerthuso perfformiad eu diadelloedd eu hunain a’i gymharu â pherfformiad mentrau defaid eraill. Er mwyn defnyddio’r gyfrifiannell, cliciwch ar y ddelwedd uchod.

Dylid defnyddio’r gyfrifiannell hon yn fan cychwyn ar gyfer asesu perfformiad cyfredol y ddiadell. Unwaith y mae’r perfformiad yn wybyddus, mae modd pennu targedau ar gyfer dyfodol y fenter ddefaid.

Wrth ddefnyddio’r gyfrifiannell, mae modd cymharu cymhareb ŵyn i famog y fferm (nifer yr ŵyn sydd gan famog fagu) â ffigurau ffermydd eraill. Mae’r ffigur a ddangosir ar gyfer y cyfartaledd yng Nghymru yn dod o Arolwg Llywodraeth Cymru, Mehefin 2011.

Cynhyrchwyd y gyfrifiannell  gan yr Ysgol Rheolaeth a Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer HCC.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC