Cyfrifiannell Porthiant Wyn 

viewcalc.png

Gall fod yn fanteisiol a buddiol i ddidolborthi wyn yn gynnar yn y tymor er mwyn gallu eu gwerthu pan fo'r prisiau ar eu gorau, ac os yw'r enillion yn uwch na'r costau perthynol. Fodd bynnag, oni fydd yr wyn yn cael eu gwerthu ar yr adeg gywir, gall didolborthiant fod yn ddewis drud.

Cafodd y cyfrifwr porthiant wyn hwn ei gynhyrchu fel bod ffermwyr defaid yn gallu penderfynu a fyddai'n gwneud synnwyr ariannol i ddidolborthi eu hwyn ai peidio. I ddefnyddio'r cyfrifwr, cliciwch ar y ddelwedd uchod.

Mae'r pris a ddangosir ar y cyfrifwr yn seiliedig ar brisiau wyn yn 2011.

Nid yw'r cyfrifwr yn ystyried rhai costau penodol sy'n berthynol i'r ddwy system, megis llafur, costau milfeddygol a meddyginiaethau a dibrisiad cyfarpar bwydo arbenigol.

Cynhyrchwyd y cyfrifwr gan yr Ysgol Rheolaeth a Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer HCC ag arian a gafwyd gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013.

Helpwch ni i ddatblygu a gwella y gyfrifiannell yma trwy cymryd 5 muned i gwblhau holiadur. I lawrlwytho'r holiadur cliciwch yma.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC