Cyfrifiannell Cost Porthiant Gaeaf 

Mae porthiant a phorfwyd yn gyfrifol am gyfran helaeth o gost cynhyrchu cig oen. Felly, gall lleihau costau porthiant y gaeaf helpu i leihau'r costau cynhyrchu a gall gwella ansawdd y porthiant wella cynhyrchedd.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i brisio dewisiadau gwahanol ar gyfer porthiant gaeaf a chymharu effaith gwahanol newidiadau ar gynnyrch, costau cynhyrchu a chyfraddau defnyddio porthiant.

Nod y rhaglen yw cynnwys yr holl brif gostau sy'n gysylltiedig â'r dewisiadau gwahanol ar gyfer porthiant, ond nid yw'n cynnwys yr holl gostau cyffredinol.

Awgrymir eich bod yn edrych ar bob un o'r dalennau cyn dechrau er mwyn i chi fod yn gyfarwydd â'r wybodaeth y gellir ei chynnwys ac â'r ffordd y caiff y gymhariaeth derfynol o ddewisiadau porfwyd ei chyflwyno.

I wneud y defnydd gorau o'r rhaglen, rydym yn awgrymu y dylech, pryd bynnag y bo modd, ddefnyddio data sy'n berthynol i'ch fferm eich hun. Mae peth arweiniad yn cael ei roi, ynghyd â gwybodaeth enghreifftiol.

I agor y cyfrifiannell, cliciwch yma

 

Argraffiad diwygiedig

 

Cafodd y cyfrifiannell hwn ei gynhyrchu o wybodaeth a gafwyd gan HCC ac a ddarparwyd gennych chi a dylid ei ddefnyddio fel  canllaw yn unig. Ni ellir aseinio unrhyw farn am yr wybodaeth hon nac unrhyw gyfrifoldeb yn erbyn HCC na'r awdur

I weld telerau ac amodau Hybu Cig Cymru, cliciwch yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC