Cynhyrchwyr Porc 

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata porc. Mae'r tudalennau a ganlyn yn rhoi manylion am yr adnoddau a digwyddiadau marchnata sy'n cael eu darparu ar gyfer cynhyrchwyr porc ynghyd â gwybodaeth am y sector moch.

Mae cyngor a gwybodaeth bellach am ffermio moch a chynhyrchu porc ar gael gan Gymdeithas Foch Prydain (BPA) a’r Gymdeithas Foch Genedlaethol (NPA).

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC