Diweddariadau y Diwydiant 

Edrychwch ar y tudalen yma am newyddion, digwyddiadau a datblygiadau fydd o ddiddordeb i cynhyrchwyr porc.

Firws Dolur Rhydd Epidemig y Moch (PEDv)

Mae Firws Dolur Rhydd Epidemig y Moch (PEDv) wedi peri problemau i'r diwydiant moch yng Ngogledd America yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r math newydd o PEDv yn heintus iwan ac yn symud yn hawdd iawn rhwng unedau moch, nid yn unig mewn anifeiliaid sydd wedi'u heintio, ond mewn unrhyw beth a allai fod wedi'i halogi â'r firws. Gwelwyd math llai difrifol o PEDv yng Nghymru yn y gorffennol, ac o'r herwydd mae'r diwydiant yn lân o ran y firws enbyd hwn a fydd yn achosi heintiad difrifol pe bai'n cyrraedd Cymru. Felly, mae'n rhaid i'r diwydiant moch yng Nghymru fod yn barod i ywmateb i unrhyw amheuaeth o PEDv.

Am fwy o wybodaeth am PEDv, cliciwch yma

Adolygiad o'r Sector Porc yng Nghymru

Gwnaed yr adolygiad er mwyn galluogi HCC i dargedu’r sector yn well â’i weithgareddau a bydd yn gymorth i ddatblygu cais am statws enw bwyd wedi’i ddiogelu mewn perthynas â Phorc Cymru.

Fel rhan o’r adolygiad hwn, gofynnodd HCC i gynhyrchwyr porc lenwi holiadur er mwyn cael dealltwriaeth glir o’r sector porc yng Nghymru ar hyn o bryd.

Cliciwch yma, er mwyn lawrlwytho’r adroddiad terfynol.

 

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC