Prosiect Costau Cynhyrchu 

 

Gwnaeth Hybu Cig Cymru (HCC) llwyddo i gael cyllid gan y Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer 2007 - 2013 er mwyn rhoi cymorth i'r diwydiant cig eidion a defaid.

Fel rhan o'r rhaglen hon roedd yna brosiect yn 2009 a 2010 a roddodd gyfle i ffermwyr cig eidion a defaid i werthuso perfformiad ariannol a ffisegol eu busnes.

Mae ffigurau ar gyfer 2009/10 i gael fan hyn:

Costau cynhyrchu wyn - Tir Mynydd

Costau cynhyrchu wyn - Tir Uchel

Costau cynhyrchu wyn - Tir Isel

 

Mae ffigurau ar gyfer 2008/09 i gael fan hyn:

Costau cynhyrchu wyn - Tir Mynydd

Costau cynhyrchu wyn - Tir Uchel

Costau cynhyrchu wyn - Tir Isel

 

WG_logo.jpg
 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC