Rhaglen Ddatblygu Defaid ac Eidion Cyswllt Ffermio 

Mae Rhaglen Ddatblygu Defaid a Chig Eidion Cyswllt ffermio yn ceisio:

• Dynodi blaenoriaethau strategol ar gyfer cynhyrchiant defaid a chig eidion
• Darparu cyngor arbenigol
• Dynodi prosiectau ymchwil a datblygu
• Cymell datblygu cynnyrch newydd
• Amlhau dulliau  o drosglwyddo technoleg
• Darparu gwybodaeth am y farchnad

Mae Cyswllt Ffermio yn cynnig dewis o wasanaethau er mwyn helpu teuluoedd sy’n ffermio i addasu i newidiadau yn y diwydiant, bod yn fwy cynaladwy a deall y farchnad yn well.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru, Awdurdod Datblygu Cymru a phartneriaid eraill yn trosglwyddo’r gwasanaethau hyn, sy’n cynnwys cyngor, gwybodaeth, hyfforddiant a grantiau buddsoddi.  Ceir cefnogaeth Cronfa Cyfarwyddo a Gwarantu Amaethyddiaeth Ewrop.
Ffoniwch 08456 000813 i gael rhagor o wybodaeth.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC