Prosiect Colledion Wyn 

 

Gwnaeth Hybu Cig Cymru (HCC) llwyddo i gael cyllid gan y Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer 2007 - 2013 er mwyn rhoi cymorth i'r diwydiant cig eidion a defaid.

Fel rhan or rhaglen hon, gwnaeth HCC cynnig cyfle i ffermwyr defaid i gymryd rhan mewn prosiect cenedlaethol i fonitro colledion wyn yn ystod 2011.  Nod y prosiect oedd darganfod prif achosion y colledion.

Gwnaeth y prosiect casglu gwybodaeth gan 70 o ffermydd er mwyn sefydlu llinell sylfaen ar draws Cymru.

Gwnaeth y ffermwyr ac oedd wedi cymryd rhan darparu gwybodaeth sylfaenol ar adegau allweddol, h.y. adeg sganio ac wyna ac wedyn cofnodi unrhyw golledion ar ôl wyna. Gwnaethom gwneud y cofnodi mor rhwydd ag y bo modd gan darparu ffurflenni/ llyfrau nodiadau syml i helpu gydar cofnodi.

Defnyddir canlyniadau'r prosiect gan HCC i ddarparu gwybodaeth a chyngor i ffermwyr defaid a bydd hyn ar gael trwy rwydweithiau amrywiol y ffermwyr.

Mae'r lincs isod yn gyfeiriadau at y taflenni cofnodi a ddefnyddiwyd ar gyfer y prosiect hwn. Os ydych am cofnodi perfformiad diadell eich hyn gallwch defnyddio y teflenni fel templed:

Yn dilyn cwblhau'r prosiect yn 2011, gaeth llyfryn ei gynhyrchu sy'n rhoi cyngor technegol ar sut y gellir osgoi colledion o sganio ymlaen. I weld y llyfryn hwn cliciwch yma.

WG_logo.jpg
 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC