Prosiect Gwella Ansawdd Cig Eidion Cymru 

 

* Mae'r arian oedd ar gael tuag at brynu tarw wedi dod i ben erbyn hyn.

Cyflawniad y Prosiect

Ariannwyd 325 o deirw drwy'r Prosiect Gwella Ansawdd Cig Eidion Cymru. Mynychodd 650 o ffermwyr y rhaglen hyfforddi.

Dyfodol y Prosiect

Mi fydd y Prosiect Gwella Ansawdd Cig Eidion Cymru yn parhau ond ar ffurf newydd gyda arian ar gael i gofnodi perfformiad buchesi masnachol a phedigri. Mae'r arian ar gael i ffermwyr sydd eisoes wedi cofrestru ac i rai newydd.

Beth Sydd ar Gael Nawr

Gall aelodau cyfredol WBQIP hawlio hyd at £500 ar gyfer cofnodi perfformiad a hyd at £70 ar gyfer profi ffrwythlondeb tarw.

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau ar ôl 31 Mai 2010.

 

 

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC