Ffermydd Arddangos Gwasarn Naddion Pren 

Sefydlwyd rhwydwaith o Ffermydd Arddangos ledled Cymru i arddangos gwasarn naddion pren mewn sefyllfa fasnachol. Bu pob un o'r deg fferm yn defnyddio gwasarn naddion pren o dan ddefaid neu wartheg am gyfnod o 8-10 wythnos ochr yn ochr â gwellt er mwyn cymhariaeth. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd iechyd yr anifeiliaid ar wasarn gwellt a naddion pren ei fonitro. Hefyd, cadwyd cofnodion o faint o wasarn oedd ei angen, pa mor aml oedd ei angen a'r amser roedd hi'n cymryd i'w wasgar yn y llociau. Hefyd cymharwyd cost y gwellt a'r naddion pren.

 

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r prosiectau naddion pren ar y ffermydd arddangos, dilynwch y dolenni isod.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC