Ymchwil a Datblygu 

Nod Hybu Cig Cymru (HCC) yw datblygu marchnadoedd proffidiol a chynaladwy i gig coch Cymru er budd yr holl randdeiliaid yn y gadwyn gyflenwi.  Felly, mae HCC o’r farn bod ymchwil a datblygu (Y&D) yn weithgaredd craidd i wneud y sector cig coch yng Nghymru yn fwy proffidiol.

Mae’r rhan fwyaf o fusnesau ffermio yn cael eu cyfyngu gan gost Y&D, sydd yn aml yn gostus y tu hwnt. Er efallai nad oes modd i gynhyrchwr da byw ddatblygu ei raglen ei hun, gall HCC alluogi busnesau ffermio yng Nghymru i gael mynediad i brosiectau ymchwil hanfodol trwy gyfrwng adnoddau cyfunol er budd y diwydiant cyfan.

Ein Strategaeth Ymchwil a Datblygu
 

Pan fo prosiectau Y&D o fudd i’r diwydiant yn y DG yn gyffredinol, bydd HCC yn cyllido ar y cyd ag EBLEX Ltd (Gweithrediaeth Cig Eidion a Chig Oen Lloegr), QMS (Cig o Ansawdd yr Alban), BPEX (Gweithrediaeth Moch Prydain) ac LMC (y Comisiwn Da Byw a Chig ar gyfer Gogledd Iwerddon) ac Agrisearch

Mae strategaeth Y&D HCC yn amlinellu’r amcanion ar gyfer Y&D yn y diwydiant cig coch, ac mae’r prif feysydd ymchwil yn cynnwys:

  • Gwelliant genetig
  • Olrheinedd 
  • Iechyd Anifeiliaid
  • Maeth – pobl ac anifeiliaid
  • Ansawdd a diogelwch y cynnyrch 
  • Materion cymdeithasol-economaidd, ac
  • Materion amgylcheddol

I gael rhagor o wybodaeth am Y&D, byddwch cystal â chysylltu â HCC ar 01970 625050 neu danfonwch ebost at info@hccmpw.org.uk

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC