CLA - Caseous Lymphadenitis 

Dilyniannu ac anodi genom cyflawn o unigyn Corynebacterium pseudotuberculosis

 

Nod

Nod y prosiect hwn yw dilyniannu genom her-rywogaeth Corynebacterium pseudotuberculosis sy’n bodoli ar hyn o bryd yn labordai Sefydliad Moredun. Bydd hyn yn darparu adnodd hanfodol ar gyfer ymchwil i Lymffadenitis crawnllyd (CLA) a gallai arwain at gynhyrchu brechlyn ar gyfer y clefyd hwn.

Pam mae’n bwysig?

Mae Lymffadenitis crawnllyd yn glefyd cronig a chrawnllyd sy’n cael achosi gan y bacteriwm Corynebacterium pseudotuberculosis. Gall effeithio ar nifer o rywogaethau domestig a phobl, ond fel clefyd mewn defaid a geifr y mae'n creu’r problemau mwyaf. Mae’n digwydd yn fyd-eang ac mae ei bresenoldeb mewn diadell yn creu problemau lles ac ariannol difrifol. Ar hyn o bryd, nid oes modd trin y clefyd ac nid oes unrhyw frechlyn trwyddedig yn y DG.

Sut mae’r prosiect yn gweithio?

Bydd asid diocsiriboniwclëig (DNA) yn cael ei baratoi o’r rhywogaeth o C. pseudotuberculosis yn Sefydliad Moredun a’i ddefnyddio i ddilyniannu’r genom. Yna cyhoeddir y genom hwn fel bod modd ei ddefnyddio’n adnodd mewn ymchwil pellach i ddatblygu mesurau rheoli ar gyfer CLA.

Ble mae’r gwaith yn cael ei wneud?

Mae’r gwaith yn cael ei wneud yn Sefydliad Moredun yng Nghaeredin ac yn cael ei ariannu gan HCC, EBLEX, QMS ac LMCNI.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC