Iechyd a Lles Anifeiliaid 

Gwella iechyd y ddiadell a’r fuches yw un o brif amcanion HCC. Mae HCC yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer ffermwyr ar sut mae trin ac atal clefydau mewn anifeiliaid.

Rydym yn darparu bwletinau iechyd a lles misol, neu os am ragor o wybodaeth am glefyd penodol mewn gwartheg neu defaid, yna cliciwch ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedleuthol Afiechydon Anifeiliaid neu Animal Health and Veterinary Laboratories Agency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC