Arbrofion Croesfrid 

CWBLHAU ARBRAWF CROESFRID – GWERTHUSO MAMOGIAID CROEDFRID DROS DRI PHAREDD
(Hydref 2005 - Mehefin 2008)

NOD

Gwerthuso potensial mamogiaid croesfrid fel mamogiaid bridio ar fynyddoedd Cymru, gyda’r nod o wella maint y carcas a chydffurfiad wyn wedi pesgi.

PAM MAE’N BWYSIG? 

Er mwyn cynnal incwm, rhaid i ffermwyr gynyddu/ gwella cynhyrchedd eu defaid.  Er bod ffermwyr mynydd yn cynhyrchu wyn croesfrid, yn draddodiadol caiff yr wyn benyw eu gwerthu i ffermwyr tir uchel neu dir isel i’w croesi â brid gwryw terfynol a daw’r wyn gwryw’n rhan o’r genhedlaeth i’w lladd.  Mae’r ymnerth croesryw sy’n gysylltiedig â mamog groesfrid yn dod yn fantais ariannol wedyn i’r ffermwr tir uchel neu dir isel yn hytrach nag i’r ffermwr mynydd. 

Fe allai newid i famog groesfrid fod yn fanteisiol am y byddai wyn y famog yn drymach; a byddai defnyddio hyrddod croesi â nodweddion cydffurfiad a chymarebau cig coch:braster dymunol yn cynhyrchu wyn a fyddai’n nes at ofynion y farchnad.

Fodd bynnag, ni wyddys eto a ellir manteisio ar ymnerth croesryw’r famog groesfrid ar y mynyddoedd, ac a fyddai nodweddion fel caledwch yn dioddef.

SUT ROEDD Y PROSIECT YN GWEITHIO?

Cafod mamogiaid Cymreig eu croesi â naill ai hyrddod Cheviot, Dorset (Moel), Llyn neu Texel i gynhyrchu wyn croesfrid.  Dewiswyd 150 o wyn benyw o bob croesiad  ar gyfer bridio.

  • Cafodd perfformiad gydol oes y mamogiaid croesfrid ei fonitro a'i gymharu â pherfformiad gydol oes mamogiaid Mynydd Cymreig purlinach.
  • Cafodd y perfformiad ariannol ei werthuso hefyd.

PWY WNAETH Y GWAITH?

Gwnaethpwyd y gwaith ymchwil gan ADAS Pwllpeiran

Noddwyd y prosiect ar y cyd gan HCC a Chyswllt Ffermio. 

 

 

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC