Clostridium Botulinum 

Dangos oes-silff ddiogel cig ffres o ran Clostridium botulinum amhroteolytig

Ar hyn o bryd mae cig ffres yn nodedig am fod yn ddiogel ac mae canllawiau'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn argymell oes silff o hyd at 10 niwrnod i gig wedi'i bacio dan wactod ac mewn atmosffer addasedig ar dymheredd o 3°C neu ≤ 8°C. Nid yw Clostridium botulinum yn tyfu ar dymheredd o <3°C ac felly nid yw bwyd sy'n cael ei storio o dan y tymheredd hwn yn berthnasol i'r canllawiau hyn. 

Yn y DG mae llawer iawn o gig yn cael ei bacio dan wactod ac ymddengys fod yr arferion cyfredol yn caniatáu ffin ddiogelwch fawr. Fodd bynnag, rhaid i unrhyw estyniad i'r oes-silff hon ddangos graddau uchel o ddiogelwch mewn perthynas â botwliaeth sy'n cael ei drosglwyddo gan fwyd. 

Nod yr astudiaeth hon oedd ystyried diogelwch oes-silff o 21-28 diwrnod ar dymheredd o 3-5°C, neu 10-15 niwrnod ar dymheredd o 8-10°C ar gyfer cigoedd coch ffres mewn perthynas â thwf, a ffurfiant tocsinau gan, C. botulinum.

Gwnaed y gwaith gan y Sefydliad Ymchwil Bwyd a chafodd ei ariannu gan EBLEX, BPEX a HCC.

 

Mae modd gweld yr adroddiad terfynol yma.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC