Dylanwad rhyw’r anifail ar ansawdd bwyta’i gig 

Effaith rhyw'r anifail ar ansawdd bwyta golwython cig oen

Nodau

Bydd wyn gwryw'n cael eu hysbaddu am nifer o resymau sy'n berthynol i reoli'r anifeiliaid ar gyfer cynhyrchu cig ac ansawdd y cig ei hun.  Nod y prosiect hwn oedd cymharu ansawdd bwyta cig o wyn gwryw, wyn wedi'u hysbaddu ac wyn benyw a chymharu naill ai wyn wedi'u hysbaddu neu wyn gwryw ag wyn benyw o'r un ffermydd.

Pwy wnaeth y gwaith?

Gwnaed y gwaith gan Brifysgol Bryste a chafodd ei ariannu gan HCC, EBLEX Cyf, QMS ac LMC (Gogledd Iwerddon).

Canlyniadau

Mae adroddiad llawn ar gael yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC