Leigh Sullivan 

New_Picture.jpg

Leigh Sullivan

Sefydliad: Prifysgol Lerpwl

Teitl y prosiect: Canfod cronfeydd heintiad dermatitis carnol (DC) mewn gwartheg cig eidion a defaid

Mae dermatitis carnol yn glefyd heintus o’r carnau sy’n achosi cloffni difrifol ledled y byd mewn anifeiliaid sy'n cnoi cil. Gwyddys taw’r achos sylfaenol yw cyfrwng bacterol, sef treponemau. Gall y clefyd amharu ar gynhyrchedd gwartheg cig eidion a defaid am ei fod yn amharu ar atgenhedlu ac yn peri colli pwysau. Am nad oes unrhyw driniaeth effeithiol na llawer o ddealltwriaeth am y modd y caiff ei drosglwyddo, mae’n hanfodol canfod cronfeydd heintiad y clefyd.

Nodau:

  1. Canfod ffactorau risg amgylcheddol penodol a all gynyddu lefelau dermatitis carnol
  2. Canfod y prif gronfeydd heintiad
  3. Darganfod rhagor o nodweddion treponemau DC mewn gwartheg cig eidion a defaid a’u cymharu â threponemau DC mewn gwartheg godro.
  4. Canfod sut mae gwartheg cig eidion yn dod i gysylltiad â threponemau DC a sut mae eu himiwnedd yn ymateb.

Sut i fynd ati:

  • Bydd data am gymunedau bacterol mewn anifeiliaid sy'n cnoi cil a’u hamgylcheddau yn cael eu dadansoddi ar gyfer presenoldeb DC.
  • Bydd samplau perthnasol yn cael eu casglu oddi wrth wartheg cig eidion a defaid ac yn cael eu defnyddio i ganfod ac ynysu treponemau DC er mwyn dod i adnabod y llwybrau trosglwyddo yn well. Bydd samplau perthnasol yn cael eu casglu oddi wrth fuchesi cig eidion sy’n ddioddef ac sy’n rhydd o DC a chaiff y samplau hyn eu profi yn ôl antigen treponem DC er mwyn canfod ymateb imiwnedd gwartheg cig eidion i dreponemau DC.

Bydd y prosiect hwn yn galluogi cymryd camau mwy effeithiol i atal DC yn amgylchedd y fferm trwy ddeall treponemau DC yn well, ynghyd â’u safleodd cludiant a’r risgiau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â’r clefyd. Yn ogystal, dylai deall sut mae gwartheg cig eidion yn dod i gysylltiad â DC ac yn ymateb o ran imiwnedd fod o gymorth wrth ddatblygu brechiad yn y dyfodol.

Adroddiad - Canfod cronfeydd heintiad dermatitis carnol (DC) mewn gwartheg cig eidion a defaid

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC