Rory Shaw 

Rory Shaw

Sefydliad: Prifysgol Bangor

Y defnydd o synwyryddion nitrogen in situ i wella cynaliadwyedd a lleihau costau mewn systemau da byw

Disgrifiad o'r prosiect: Mae gwneud y defnydd gorau o nitrogen yn un o brif nodau systemau ffermio da byw cynaliadwy o safbwynt economaidd ac amgylcheddol. Er y cafwyd miloedd o astudiaethau i ymchwilio i strategaethau rheoli gwahanol i wneud y defnydd gorau o nitrogen ar ffermydd, anghyson iawn fu trosi'r ymchwil hwn yn gyngor rheoli ymarferol a'i fabwysiadu gan ffermwyr. Fel canlyniad, fel y dengys nifer o adroddiadau diweddar, mae'n amlwg fod yna ffordd bell i fynd cyn bod nitrogen yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon yn y sector da byw yn y DG (Wilkins, 2008; Rees a Ball, 2010; Spiertz, 2010).

Nod y prosiect hwn fydd dangos sut gall defnyddio technolegau synhwyro newydd alluogi rheoli nitrogen yn ymarferol ar ffermydd da byw. Amcanion y prosiect yw'r canlynol:- 

  • 1. Dangos a dilysu'r defnydd o synwyryddion NO3- amser real ar borfeydd sydd â chyfundrefnau gwrteithio cyferbyniol (gan gynnwys gwrteithiau sy'n cael eu rhyddhau'n araf).
  • 2. Dangos a dilysu'r defnydd o synwyryddion NO3- amser real i reoli gwrtaith mewn systemau cnydau porfwyd.
  • 3. Bydd mesuriadau synwyryddion yn cael eu cymharu â'r dulliau sydd ar gael ar hyn o bryd megis y dadansoddi creiddiau pridd traddodiadol, resinau cyfnewid ïonau (Qian & Schoenau 2005) a lysimedrau graddfa-fach.
  • 4. Hefyd, defnyddir synwyryddion lle mae llawer o nitrogen yn cael ei ryddhau o un man (e.e. storfeydd gwastraff) er mwyn ymchwilio i'w swyddogaeth o ran rheoli atal llygredd yn ymarferol.
  • 5. Ymgymryd â dadansoddiad economaidd i asesu faint o gostau y gellid eu harbed wrth ddefnyddio technoleg.
  • 6. Hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r dechnoleg yn y diwydiant da byw.

Mae copi o adroddiad terfynol Rory Shaw i’w weld yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC