Sarah Thomson 

Sarah Thomson

Sefydliad: Moredun Research Institute

Epidemeg cryptosporidiosis mewn da byw ar y fferm, asesiad o risg milheintiol, a datblygu strategaethau rheoli

Mae cryptosporidiosis yn glefyd parasitig sy'n heintio anifeiliaid a phobl. Mae'r clefyd o bwysigrwydd mawr i'r diwydiant da byw yn y DG oherwydd gall anifeiliaid a heintiwyd ddioddef o'r dolur rhydd, diffyg archwaeth a dihydradiad - a fydd yn arwain at gyfraddau twf gwael ac, mewn achosion difrifol,  at farwolaeth hyd yn oed. Gall rhai mathau o Cryptosporidium gael eu trosglwyddo o anifeiliaid i bobl trwy gysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol, yn aml trwy ddwr wedi'i halogi.

Bydd yr astudiaeth hon yn archwilio da byw yn yr Alban i weld pa fathau a rhywogaethau o Cryptosporidium sy'n heintio gwartheg, gan gynnwys rhai a allai heintio pobl. Gall y bydd yr wybodaeth hon yn darganfod mathau penodol sy'n gysylltiedig ag achosion mwy difrifol o'r clefyd mewn da byw. Hefyd, bydd yr astudiaeth yn edrych ar sut mae ffermwyr yn atal a rheoli'r clefyd ar hyn o bryd ac yn penderfynu pa ffyrdd yw'r rhai mwyaf effeithiol. Bydd yr wybodaeth a ddaw o'r prosiect hwn yn cael ei throsglwyddo i ffermwyr er mwyn ceisio cymell yr arferion gorau o ran atal a rheoli cryptosporidiosis mewn da byw.

Adroddiad llawn

 

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC