Bwydo Sicori i Wyn 

Effeithiau sicori ar ansawdd carcasau cig oen

Cefndir

Mae yna dystiolaeth gynyddol fod wyn sy'n pori ar sicori, yn enwedig y rhywogaeth Puna II, yn tyfu'n gyflymach, ac felly'n gorffen pesgi yn gynharach yn y tymor, ac yn dioddef llai oherwydd parasitiaid. Mae astudiaethau diweddar yn dangos y manteision hyn cyn ac ar ôl diddyfnu (Athanasiadou et al., 2007; Kidane et al., 2008). Er nad yw'n gwbl ddealladwy sut mae sicori'n atal parasitiaid, gall fod ganddo effeithiau gwrthlyngyrol uniongyrchol (Tzamaloukas et al., 2005), gwell ymatebion (maethol) imiwnedd gwesteiol (Tzamaloukas et al., 2006) a / neu lai o gymeriant larfau oherwydd ffurfiant ei ddail (Marley et al., 2006).

Ar ôl sylweddoli'r manteision ymarferol ac yn dilyn erthyglau yn y wasg boblogaidd, mae sicori'n cael ei ddefnyddio fwyfwy i besgi wyn. Fodd bynnag, nid oes fawr o wybodaeth ynglyn ag a yw pesgi wyn ar sicori'n cael effaith ar ansawdd y carcas, er gellir disgwyl, oherwydd twf cyflymach, y bydd y carcasau'n llai bras na charcasau wyn sy'n pesgi'n arafach ar laswellt.

Nodau

Nod y prosiect hwn oedd asesu effaith sicori ar ansawdd cig oen.

Pwy fu'n gwneud y gwaith?

Gwnaed y gwaith gan Goleg Amaethyddol yr Alban a chafodd ei ariannu gan HCC, EBLEX Cyf, QMS ac LMC (Gogledd Iwerddon).

 

I weld yr Adroddiad Terfynol, cliciwch yma

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC