Arolwg Gwaith 

Darganfod y gost o waith di-dâl gan y teulu ar ffermydd gwartheg a defaid

Bob blwyddyn bydd HCC yn cyhoeddi costau cynhyrchu cig oen a chig eidion o fuches sugno.  Yn draddodiadol, mae'r ffigurau hyn wedi cynnwys cost gwaith cyflog yn unig, heb unrhyw ystadegau ar gyfer gwaith di-dâl gan y teulu.

Er mwyn ceisio llenwi'r bwlch hwn yn y data, gwnaed arolwg ar y cyd ag EBLEX Cyf a QMS gyda'r bwriad o roi ffigwr ar y gost o waith gan y teulu ar ffermydd cig eidion a defaid.

Mae adroddiad llawn ar gael yma.

Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC